Show simple item record

dc.contributor.advisorJantunen, Jarmo
dc.contributor.advisorTapionkaski, Sanna
dc.contributor.advisorDlaske, Kati
dc.contributor.authorPaldán, Maiju
dc.date.accessioned2018-10-04T09:21:37Z
dc.date.available2018-10-04T09:21:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59765
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä diskurssit hallitsevat seksuaalista haluttomuutta käsitteleviä Suomi24-foorumikeskusteluita. Tutkimusta motivoi havainto siitä, että seksuaalinen haluttomuus on noussut paljon esille mediassa ja internetin keskusteluryhmissä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Seksuaalisuuden historian näkökulmasta tämä on mielenkiintoinen ilmiö, sillä perinteisesti länsimainen keskustelu seksuaalisuudesta on keskittynyt liiallisen seksuaalisen aktiivisuuden ja halujen paheksumiseen. Tarkastelemalla seksuaalista haluttomuutta koskevia keskusteluja voidaan siis saada tietoa siitä, mitkä ideologiset näkemykset ja merkityksellistämisen tavat hallitsevat nykyistä seksuaaliajattelua ja -kulttuuria. Tutkimuksen teoreettismetodologisen viitekehyksen perustana toimii kahden eri tutkimussuuntauksen, kriittisen diskurssianalyysin ja korpuslingvistiikan, yhdistäminen. Olen hyödyntänyt tutkimuksessani molempien tutkimussuuntausten lähtökohtia ja menetelmiä ja pyrkinyt näin selvittämään, mitkä diskurssit nousevat tarkastelemassani aineistossa eniten esille ja mitkä ovat kyseisten diskurssien yhteydet laajempaan sosiokulttuuriseen kontekstiin. Korpusanalyysin olen toteuttanut tarkastelemalla haluttomuus-sanan saamia kollokaatioita ja semanttisia preferenssejä. Diskurssianalyysini pohjautuu puolestaan korpusanalyysin tuloksiin ja keskittyy tarkastelemaan kriittisesti, mitä korpusanalyysin tulosten perusteella voidaan päätellä seksuaalisen haluttomuuden kulttuurisista merkityksistä. Tutkimuksen aineistona toimivat vuosien 2001–2015 aikana julkaistut Suomi24-foorumiviestit, joissa puhutaan seksuaalisesta haluttomuudesta. Olen kerännyt aineiston Suomi24-korpuksen kautta. Foorumikeskusteluita tarkastelemalla pyrin selvittämään, kuinka kielenkäyttäjät puhuvat seksuaalisen haluttomuuden kaltaisesta arkaluontoisesta aiheesta vapaa-ajan kontekstissa. Diskurssien tarkasteluun keskittyvä tutkimuskysymykseni on: 1. Mitkä ovat seksuaalista haluttomuutta käsittelevän foorumiaineiston keskeisimmät diskurssit? Tarkastelen tutkimuksessa myös tutkimuksen metodologista toteutusta ja etsin vastausta seuraavaan tutkimuskysymykseen: 2. Millaisia etuja ja haasteita kriittisen diskurssianalyysin ja korpuslingvistiikan yhdistämiseen sisältyy? Tutkimusaineistossa keskeisimpänä nousevat esille biolääketieteen, sukupuolieron, suhde- ja kärsimysdiskurssit. Kyseisten diskurssien hallitsevuudesta voi päätellä, että seksuaalisesta haluttomuudesta puhuminen on yhteyksissä erityisesti seuraaviin ilmiöihin: seksuaalisuuden medikalisoituminen, sukupuolidikotomian korostaminen ja valtataisteluihin keskittyvät parisuhdenäkemykset. Näkemys seksuaalisesta haluttomuudesta ”kärsimyksenä” toimii puolestaan perustana kaikille muille aineistossa esille nouseville diskursseille. Tutkimus osoittaa, että kriittisen diskurssintutkimuksen ja korpuslingvistiikan lähtökohtia ja menetelmiä yhdistämällä on mahdollista nostaa esille kulttuurisesti ja sosiaalisesti merkittävää tietoa myös seksuaalisen haluttomuuden kaltaisista monitahoisista aiheista.fi
dc.format.extent152
dc.language.isofi
dc.subject.otherkriittinen diskurssintutkimus
dc.titleSeksuaalisen haluttomuuden diskurssit Suomi24-korpusaineistossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810044348
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysoseksuaalisuus
dc.subject.ysokeskustelupalstat
dc.subject.ysokorpustutkimus
dc.subject.ysodiskurssintutkimus
dc.subject.ysoseksuaalinen haluttomuus
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysokorpukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record