Show simple item record

dc.contributor.advisorHeinämaa, Sara
dc.contributor.advisorTaipale, Joona
dc.contributor.authorHovila, Tiia-Mari
dc.date.accessioned2018-10-01T09:05:58Z
dc.date.available2018-10-01T09:05:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59730
dc.description.abstractTutkin työssäni Maurice Merleau-Pontyn kiasman käsitettä ja filosofisia oppositioita. Tutkimukseni jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa (luvut 2–3) tulkitsen Merleau-Pontyn kiasman käsitettä eksegeettisesti. Toisessa osassa (luku 4) selvitän systemaattisesti, millä tavalla kiasman käsite auttaa jäsentämään perinteisiä filosofisia oppositioita (i) mielen ja ruumiin, (ii) minän ja toisen ja (iii) minän ja maailman välillä. Tutkimukseni aineisto muodostuu aiheen nojalla valituista Merleau-Pontyn teoksista sekä kommentaarikirjallisuudesta. Teoreettinen viitekehykseni on fenomenologinen, sillä tulkitsen Merleau-Pontyn ajattelua kontribuutiona 1900-luvun fenomenologiaan. Tutkimukseni metodi on käsiteanalyyttinen ja genealogis-fenomenologinen: selvitän kokemuksen dynaamisia rakenteita käyttämällä fenomenologian analyyttisia käsitteitä. Työni keskeisenä tavoitteena on selvittää eletyn kokemuksen yhteyttä filosofisiin oppositioihin. Keskityn tutkimaan, millä tavalla kiasma, eletyn kokemuksen rakennetta kuvaavana käsitteenä, on yhteydessä Merleau-Pontyn muotoilemiin lihan, kaksoiskosketuksen ja käännettävyyden käsitteisiin. Tutkimustuloksena esitän, että kiasman käsite on ontologisesti eritasoinen kuin perinteiset filosofiset oppositiot. Osoitan, että kiasman käsitteellä Merleau-Ponty kuvaa teoreettista ajattelua edeltävää kokemuksen ja havaitsemisen moniselitteisyyttä. Kiasma on lihallisen olemisen rakenne, jossa erot ja yhtäläisyydet risteävät ja limittyvät toisiinsa. Toinen tutkimustulokseni on, että näkeminen, puhuminen ja ajatteleminen ovat rakenteeltaan kiasmaattisia kokemuksia. Tutkielmani lopussa selvitän Merleau-Pontyn kiasman käsitteen keskeisimpiä yhteiskunnallisia implikaatioita.fi
dc.format.extent85
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherMerleau-Ponty
dc.subject.otherkiasma
dc.subject.otheroppositio
dc.subject.otherliha
dc.subject.otherkäännettävyys
dc.subject.otherkaksoiskosketus
dc.subject.othergenealoginen fenomenologia
dc.subject.otherhyvä moniselitteisyys
dc.subject.otherkokemuksen paradoksit
dc.titleErojen ja yhtäläisyyksien limittyneisyydestä : Maurice Merleau-Pontyn kiasman käsite ja perinteiset filosofiset oppositiot
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810014267
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysofenomenologia
dc.subject.ysoruumis
dc.subject.ysoontologia (filosofia)
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record