Show simple item record

dc.contributor.advisorKarjaluoto, Heikki
dc.contributor.authorHelke, Iida
dc.date.accessioned2018-09-19T05:27:00Z
dc.date.available2018-09-19T05:27:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59558
dc.description.abstractDigitalisaation myötä monet nykypäivän kauppiaat joutuvat tekemään valintoja sen suhteen, missä kanavissa he ovat tarjolla. Pelkän kivijalkakaupan kautta toimiminen ei enää riitä. Asiakkaat ovat aktiivisia sekä digitaalisissa (esim. verkko ja mobiilikana-vat) että ei-digitaalisissa perinteisissä kanavissa (esim. myymälä), ja samoin pitäisi olla myös kauppiaiden. Monikanavaisessa ympäristössä toimiminen vaatii yritykseltä johdonmukaisuutta läpi kanavien. Saavuttaakseen täysin sulavasti toimivan monikanavaisuuden täytyy yrityksen huomioida useita tekijöitä, jotka vaikuttavat menestymiseen nykypäivä teknologiavetoisilla markkinoilla. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi kanavien integrointi, mobiiliratkaisut sekä kivijalkakaupan muuttuva rooli. Monikanavaisessa ympäristössä toimivien asiakkaiden käytöstä on vaikea ennustaa. Kuluttajan kanavavalintaan vaikuttavia tekijöitä on lukuisia. Näihin tekijöihin vaikut-tavat muun muassa yrityksen markkinointi, kanavien ominaisuudet ja integroinnin taso, sosiaaliset tekijät, tilannetekijät ja kuluttajien henkilökohtaiset erot. Tämä tutkimus pyrkii selkeyttämään asiakkaan kanavavalintaan vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus toteutettiin suomalaiselle teleoperaattorille tarkoituksena selkeyttää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat asiakkaan kanavavalintaan, kun itse ostos tehdään kivijalkakaupassa. Tutkimus tarkastelee myös sitä, missä kanavissa asiakkaat vierailevat ennen ostosta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttivat kivijalkakaupan asiakkaan kanavavalintaan olivat asenne kanavaa kohtaan, tekninen osaaminen, palvelumielikuva, tarve ostopäätöksen vahvistamiselle sekä tilannetekijät. Asiakasymmärryksen lisäämiseksi tutkimuksessa luodaan myös asiakasprofiilit neljälle esiin nousseelle asiakassegmentille.fi
dc.description.abstractDue to the effects of digitalisation, modern day retailers have had to reconsider the range of channels they are available in. Acting exclusively through brick and mortar store is not enough. Customers are active in both online and offline channels and as a result, so should retailers. Companies acting in multiple channels requires consistency through channels. This is called omnichannel. To reach a fully functioning omnichannel status the company needs to take note of multiple factors that affect retailer’s success in the modern information technology driven market. Such factors are for example channel integrations, mobile solutions and the changing role of the physical store. When customers act in this multichannel environment, their behaviour is difficult to predict. Factors affecting channel choice are numerous. These factors may originate from the retailer’s marketing efforts, channel attributes, channel integration, social influence, situational variables or individual differences between customers. The current research aims to clarify the factors that affect a customer’s channel choice. This research was conducted for a telecommunication operator to shed light to the factors that affect the channel choice of customers that end up making a purchase in a brick and mortar store. This study also explored the channels customers visit before the purchase. The results of this research revealed that the main factors that affected a brick and mortar stores’ customers’ channel choice were attitude towards the channel, technological know-how, service perception, need for choice confirmation and situational factors. To even further deepen the understanding on the customer segments and their actions, four customer profiles were created.en
dc.format.extent56
dc.language.isoen
dc.subject.otherchannel choice
dc.subject.otheromnichannel
dc.subject.othermultichannel
dc.subject.otherbuying path
dc.subject.otherkanavavalinta
dc.subject.otherostopolku
dc.titleFactors affecting brick and mortar channel choice in an omnichannel environment
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201809194171
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysokivijalkaliikkeet
dc.subject.ysoverkkokauppa (verkkoliiketoiminta)
dc.subject.ysomonikanavaisuus
dc.subject.ysoostokäyttäytyminen
dc.subject.ysovähittäiskauppa
dc.subject.ysokivijalkaliikkeet
dc.subject.ysoelectronic commerce
dc.subject.ysomultichannel communication
dc.subject.ysobuying behaviour
dc.subject.ysoretail trade


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record