Show simple item record

dc.contributor.advisorPuukari, Sauli
dc.contributor.authorMiettinen, Anna-Maaria
dc.date.accessioned2018-09-12T07:27:30Z
dc.date.available2018-09-12T07:27:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59476
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin, miten ja miksi ohjausalan korkeakoulutuksen saaneet henkilöt ovat ryhtyneet yrittäjiksi. Huomion kohteena olivat yrittäjyyden valintaan johtaneet syyt sekä yrittäjänä toimiessa syntyneet kokemukset. Koska yrittäjyys on ohjausalalla vielä melko tuore ilmiö, luotiin tutkimuksessa katsausta myös yrittäjien tulevaisuuden visioille alalle yleisesti sekä oman yrityksen kannalta. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja sitä lähestyttiin narratiivisen tutkimusotteen keinoin. Aineisto kerättiin haastattelemalla kolmea yrittäjää narratiivis-elämänkerrallisella haastattelumenetelmällä. Aineiston analyysissä käytettiin Polkinghornen määritelmän mukaisesti sekä narratiivista että narratiivien analyysia. Yrittäjäpolkujen osuudesta muodostettiin uudet tiivistetyt tarinat, mutta yrittäjien tarinoita ja kokemuksia tarkasteltiin myös sisällönanalyysin keinoin, tuoden esiin niistä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttaneina tekijöinä näyttäytyivät moninaiset kasvuiän ja opiskelu- ja työelämän kokemukset sekä erilaisia tilannetekijöitä. Toisilla yrittäjäksi ryhtymisen päätöksessä korostuivat enemmän palkkatyöstä poistyöntävät push-tekijät ja toisilla taas yrittäjyyden suuntaan houkuttaneet pull-tekijät. Ohjausalan yrittäjänä koettuja myönteisiä kokemuksia olivat onnistunut yhteistyö ja verkostoituminen, yrittäjän itsenäisyys sekä palautteen saaminen. Koettuina haasteina esiin nousivat liiketoimintaan liittyvät haasteet, epävarmuuden sietäminen, edelläkävijyys sekä yksinäisyys yrittäjänä. Tulevaisuuden visioissa alan yrittäjyyden nähtiin olevan kasvussa. Polut ohjausalan yrittäjyyteen näyttäytyivät tässä tutkimuksessa yksilöllisinä, mutta kokemusmaailmoista oli löydettävissä yhteneväisyyttä.fi
dc.format.extent81
dc.language.isofi
dc.subject.otherohjausala
dc.titleOhjausalan yrittäjien yrittäjäpolut ja kokemukset yrittäjänä toimimisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201809124083
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoopinto-ohjaajat
dc.subject.ysoyrityksen perustaminen
dc.subject.ysoyrittäjyys
dc.subject.ysokerronta
dc.subject.ysonarratiivinen tutkimus
dc.subject.ysonarratiivisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record