Show simple item record

dc.contributor.advisorIsosomppi, Leena
dc.contributor.authorPitkänen, Kati
dc.contributor.authorVahvaselkä, Sari
dc.date.accessioned2018-09-07T10:42:13Z
dc.date.available2018-09-07T10:42:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59448
dc.description.abstractVuonna 2016 voimaan astuneen uuden opetussuunnitelman perusteissa kouluja velvoitetaan tarjoamaan oppilaille vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus (MOK) vuodessa. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten yhdessä suomalaisessa kunnassa on toteutettu MOK-työtä, näkevätkö opettajat MOK-työn hyödyttäneen oppilaita ja lisänneen yhteistyötä opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti, kokevatko he MOK-työn haasteelliseksi ja miten he suhtautuvat eheyttämiseen ja MOK-työhön sen välineenä. Verkkopohjainen kyselytutkimus toteutettiin vuoden 2017 lopussa, ja aineistosta (N=43) muodostettiin neljä summamuuttujaa, joiden sisäistä yhdenmukaisuutta analysoitiin Cronbachin alfan avulla. Muita menetelmiä olivat prosentti- ja frekvenssijakaumat, Pearsonin korrelaatiokerroin, Mann- Whitney U-testi sekä laadullinen sisällönanalyysi, avovastauksia. Tutkimuksesta käy ilmi, että opettajat kokevat jonka avulla tarkasteltiin MOK-työn hyödyttäneen Oppimiskokonaisuuksien oppilaita ja lisänneen heidän osallisuuttaan. suunnittelu ja toteutus on lisännyt myös sekä opettajien välistä että oppilaiden keskinäistä yhteistyötä. Tältä osin opetussuunnitelman tavoitteiden voi toteutuneen. MOK-työ ei kuitenkaan juuri näytä lisänneen koulun ja yhteiskunnan yhteistyötä. Lisäksi MOK-työn haasteina ovat pieniksi katsoa muun koetut resurssit sekä arvioinnin vaikeus. Eniten haasteita kokevat ne, joilla on vähiten työkokemusta. Opettajat suhtautuvat eheyttämiseen yleisesti myönteisesti mutta suurin osa kaipaa monialaisten projektien sijaan pidempikestoista eheyttämistä. Vain viidennes vastanneista opettajista haluaisi enemmän MOK-jaksoja. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia ei siis voi pitää yksinomaan toimivina eheyttämisen välineinä.fi
dc.format.extent98
dc.language.isofi
dc.subject.othermonialaiset oppimiskokonaisuudet
dc.subject.otheropetussuunnitelma
dc.titleMonialaiset oppimiskokonaisuudet opetuksen eheyttämisen välineenä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201809074046
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoeheyttäminen
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record