Show simple item record

dc.contributor.advisorPeltoniemi, Mirva
dc.contributor.authorJärvinen, Fanny
dc.date.accessioned2018-08-30T10:40:56Z
dc.date.available2018-08-30T10:40:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59395
dc.description.abstractYritykset jotka tarjoavat useita eri palvelulinjoja kohtaavat tilanteita, joissa myös yrityksen sisäiset yksiköt käyttävät yrityksen palveluita. Sisäisen asiakkaan roolia ei juurikaan ole käsitelty alan kirjallisuudessa ja yritykset painottavat enemmän ulkoisen asiakkaan tärkeyttä. Yritys voi kuitenkin saavuttaa suuria etuja niin tuloksen kuin kilpailuedun kannalta, mikäli sisäisen asiakkaan rooli otetaan enemmän huomioon. Tämän Pro Gradu –tutkimuksen tavoitteena oli löytää kohdeyrityksen säisten palveluiden käyttöä haittaavat asiat ja löytää niihin ratkaisut. Aihetta lähestyttiin sisäisen yhteisyön ja sosiaalisen pääoman kautta, ja miten sisäisten palveluiden käyttöä voidaan lisätä sisäisen yhteistyön ja organisaation sisäisten asioiden kautta. Lisäksi tutkimuksessa käsiteltiin eturistiriidan vähentämistä sisäisen motivaation kautta. Käytännön ratkaisuja esiteltiin tutkimuksessa myös kohdeyritykselle. Tutkimus toteutettiin käyttäen kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä haastatteluiden ja observaation muodossa. Yhteensä 25 haastattelua käytiin 30 haastateltavan kanssa, sekä yhteensä 12 tuntia observaatiota. Tutkimuksessa todettiin, että sisäisellä yhteistyöllä on tärkeä rooli yrityksen sisäisten palveluiden käytössä. Lisääntyneen vuorovaikutuksen ja positiivisten suhteiden kautta myös yhteistyö lisääntyy, joka puolestaan lisää sisäisten palveluiden käyttöä. Lisäksi, kun työntekijät ovat tyytyväisempiä työympäristöönsä ja luottavat yritykseen ja sen työntekijöihin, he ovat valmiimpia toimimaan yhteistyössä ja yrityksen edun mukaisesti.fi
dc.description.abstractCompanies offering several product or service lines can face the situation where their internal units are also using the company´s own services. The role of internal customers has not been widely discussed in the literature, and companies place a much higher emphasis on the external customer. However, there can be substantial benefits for the companies in terms of performance and competitive advantage, when they realize the power of their internal clients. The thesis was conducted in order to identify the facts hindering the use of internal services of the case company, and find possible solutions. The focus of the thesis was to approach the issue through internal cooperation and social capital. The idea was to highlight the facts how internal service usage can be fostered through intra-organizational factors and cooperation. Furthermore, diminishing the conflict of interest through internal motivation were discussed. Practical solutions to the company were also provided in the thesis, in order to start the process towards increased internal service usage. The study was conducted by using qualitative methods in the form of semi-structured interviews and observation. Altogether 25 interviews were conducted with 30 respondents. The observation consisted of 12 hours of observation. It was discovered that internal cooperation is in a crucial role in the use of the company ´s own services. When there is increased interaction and positive relations among the employees, cooperation is increased, also increasing the usage of internal services. Furthermore, when employees are satisfied with their working environment and can trust the company and the employees, they are more willing to act for the company´s benefit, and are also more willing to act in cooperative way.en
dc.format.extent107
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherinternal service usage
dc.subject.otherinternal purchases
dc.subject.otherintraorganizational collaboration
dc.subject.otherconflict of interest
dc.titleIncreasing the internal service usage through intra-organizational cooperation
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808303978
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.contributor.oppiaineEntrepreneurshipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20422
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysososiaalinen pääoma
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysoenterprises
dc.subject.ysosocial capital
dc.subject.ysocooperation (general)
dc.subject.ysoleadership (properties)
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record