Show simple item record

dc.contributor.authorHeikkilä, Emmi
dc.date.accessioned2018-08-23T05:25:56Z
dc.date.available2018-08-23T05:25:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59317
dc.description.abstractTässä Pro gradu -tutkielmassa selvitettiin mikroaaltoavusteisen suljetun märkäpolton soveltuvuutta metalliteollisuuden ympäristönäytteiden metallianalytiikkaan. Tavoitteena oli saattaa Boliden Harjavalta Oy:n ympäristönäytteiden hajotus ja metallianalyysit vastaamaan aiempaa paremmin Suomen standardisoimisliiton standardeja (SFS-EN ISO 15587-1 ja SFSEN 13657). Mikroaaltoavusteinen kuningasvesihajotus kehitettiin ja osittain validoitiin analysoiduille vesi-, sakka-, kuona- ja lietenäytteille. Vesinäytteiden hajotusta verrattiin tähän asti laboratoriossa käytettyyn klassiseen avoastiassa tehtävään happohajotukseen. Kiinteiden näytteiden tuloksia verrattiin XRF-laitteistolla saatuihin tuloksiin. Vertailua tehtiin myös akkreditoiduissa laboratorioissa saatuihin tuloksiin. Lisäksi käytettävissä oli pätevyyskoenäytteitä, joille tehtiin uuden menetelmän mukainen käsittely, minkä jälkeen tuloksia verrattiin vertailuarvoihin. Näytteiden metallipitoisuudet mitattiin induktiivisesti kytketyllä optisella plasmaemissiolaitteistolla (ICP-OES). Tulosten tarkasteluun ja vertailuun käytettiin tilastollisia menetelmiä. Lisäksi työssä tutkittiin, saavutetaanko suljetulla mikroaaltohajotuksella muita merkittäviä etuja avoimeen hajotukseen nähden. Eduiksi laskettiin alhaisemmat määritysrajat toiseen hajotusmenetelmään nähden, hajotusnopeus, työturvallisuus sekä mikroaaltohajotuksen sujuvuus ja helppous analysoiduille näytteille. Näiden lisäksi taloudellisuus ja ympäristön kuormituksen väheneminen, pienempien reagenssimäärien myötä, otettiin huomioon. Kirjallisessa osassa käsiteltiin muun muassa analysoitujen näytetyyppien ominaisuuksia, mikroaaltohajotuksen ja ICP-OES-laitteiston periaatteita sekä menetelmävalidointia, joista saatuja tietoja sovellettiin kokeellisessa osassa. Mikroaaltoavusteinen kuningasvesihajotus osoittautui hyvin käyttökelpoiseksi ja toimivaksi menetelmäksi ympäristönäytteiden hajotuksessa. Mikroaaltohajotuksella saadut tulokset olivat toistettavia ja yhteneväisiä vertailutulosten kanssa. Saantokokeet osoittivat, että analyyttejä ei menetetty käsittelyn aikana. Laboratoriossa käytetyn vesinäytteiden hajotusmenetelmän todettiin sen sijaan systemaattisesti antavan pienempiä tuloksia kuin mikroaaltohajotusmenetelmän, joten avoimesta happohajotuksesta luopumista tai sen muuttamista alettiin suunnitella. Tutkielman pohjalta laadittiin työohjeet, jotka otettiin Boliden Harjavallan laboratoriossa käyttöön useiden ympäristönäytteiden hajotuksessa.fi
dc.format.extent145
dc.language.isofi
dc.subject.othermikroaaltohajotus
dc.subject.otherICP-OES
dc.subject.othernäytteen esikäsittely
dc.subject.otherSFS
dc.subject.otherSuomen standardisoimisliitto
dc.subject.otherympäristöanalytiikka
dc.titleMikroaaltoavusteisen hajotuksen hyödyntäminen metalliteollisuuden ympäristöanalytiikassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808233916
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosKemian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Chemistryen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEpäorgaaninen ja analyyttinen kemiafi
dc.contributor.oppiaineInorganic and Analytical Chemistryen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4031
dc.subject.ysoympäristö
dc.subject.ysoesikäsittely
dc.subject.ysonäytteet
dc.subject.ysoalkuaineanalyysi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record