Show simple item record

dc.contributor.advisorPalviainen, Åsa
dc.contributor.authorAhola, Emmi
dc.date.accessioned2018-08-20T10:32:31Z
dc.date.available2018-08-20T10:32:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59279
dc.description.abstractTämän maisterintutkielman tarkoituksena on tutkia, millaisia vaikutuksia sote- ja maakuntauudistuksella on Pohjanmaan ruotsinkielisen väestön identiteettiin. Tutkielma toteutettiin diskurssianalyysina, ja sen aineistona toimivat Vasabladetin mielipidekirjoitukset aiheesta. Analysoitavat diskurssit tutkimuksessa olivat alueellisuus, äidinkieli perustuslaillisena oikeutena, potilasturvallisuus ja turvallisuudentunne sekä kritiikki poliitikkoja ja hallitusta kohtaan. Tutkimuksessa kävi ilmi, että keskustelu soteuudistuksesta on tunteikasta ja että se näkyy vahvasti Vaasan alueen ihmisten alueellisessa identiteetissä. Kielellä ja turvallisuudentunteella on vahva yhteys keskustelussa, ja niiden diskurssit kytkeytyvätkin vahvasti toisiinsa. Analyysissa korostui erilaisten pronominien käyttö alueellista identiteettiä vahvistavana seikkana (niin sanottu ”me-vastaan-muut-ajattelu”), äidinkielen tärkeyden korostus hoitotilanteissa sekä se, että hallitus ja sotesta päättävät henkilöt eivät samaistu siihen, miten mahdolliset uudistukset kirjoittajien mielestä vaikuttaisivat alueen ihmisiin. Tutkimusta vaikeutti se, että soteuudistus on edelleen kesken eikä sen etenemisestä voida olla varmoja. On myöskin todettava, että suomenruotsalaisen identiteetin eri komponentteja on vaikea eritellä tai määritellä, vaikka erilaiset identiteetin diskurssit nousivatkin materiaalista selkeästi. Aiheessa riittää vielä paljon mahdollisia jatkotutkimusaiheita, mutta tämä tutkielma toivottavasti kannustaa keskusteluun aiheesta.fi
dc.format.extent55
dc.language.isosv
dc.subject.otherfinlandssvensk
dc.subject.otherregionalitet
dc.title"Varför mobbas vi av Finlands regering?" : hur den finlandssvenska identiteten speglas genom en tidningsdebatt om vårdreformen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808203872
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysosote-uudistus
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysoruotsinkieliset
dc.subject.ysoäidinkieli (kieli)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record