Show simple item record

dc.contributor.advisorHuhtala, Mari
dc.contributor.authorMuikku, Heli
dc.contributor.authorNumminen , Mira
dc.date.accessioned2018-08-15T10:19:02Z
dc.date.available2018-08-15T10:19:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59230
dc.description.abstractTyöelämässä moraalisella identiteetillä kuvataan yksilön tietoisuutta omista arvoistaan ja näihin arvoihin sitoutumista. Mitä kypsempi moraalinen identiteetti yksilöllä on, sitä todennäköisemmin hän myös käyttäytyy moraalisesti. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella johtajien moraalista identiteettiä työssä ja selvittää, miten eri moraalisen identiteetin kehitystä kuvaaviin statuksiin (selkiytymätön, omaksuttu, moratorio, saavutettu) kuuluvat johtajat eroavat toisistaan eettisen kuormittuneisuuden kokemisessa ja moraalisessa lujuudessa. Eettisellä kuormittuneisuudella viitataan eettisten dilemmojen kohtaamisen useuteen ja niistä koituvaan stressiin. Moraalinen lujuus puolestaan koostuu kolmesta osa-alueesta (omistajuus, pystyvyys ja rohkeus) ja se kuvaa yksilön kykyä ja voimavaroja toimia moraalisesti vastoinkäymisistä ja haasteista huolimatta. Tutkimus on osa laajempaa Eettinen kuormittuneisuus johtajien työssä - tutkimusprojektia ja se perustuu vuonna 2015 kerättyyn kyselytutkimukseen, josta tähän tutkimukseen osallistui Suomen ekonomiliitosta ja Tekniikan akateemisista 180 johtajaa. Tutkittavista 62 % oli miehiä ja heidän keski-ikänsä oli 51 vuotta. Yksisuuntaisen varianssianalyysin ja parametrittoman Kruskal-Wallisin testin tulokset osoittivat, että eri identiteettistatuksiin kuuluvien johtajien välillä ei ollut eroja eettisen kuormittuneisuuden kokemisessa tai moraalisessa lujuudessa. Koko aineistossa johtajat kohtasivat eettisiä dilemmoja useimmiten muutaman kerran vuodessa (73,3 %) ja kokivat stressiä niistä melko vähän (65,6 %). Moraalisesta lujuudesta johtajat saivat keskimäärin suhteellisen korkeat pistemäärät (ka = 3,9) koko aineistossa. Johtajat jakautuivat neljään eri identiteettistatukseen melko tasaisesti. Koska johtajien toiminnalla ja päätöksenteolla on merkitystä koko organisaation kannalta, työpaikoilla olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen, että johtaja saa eettistä päätöksentekoa edellyttävistä tilanteista laadukasta palautetta, joka tukee hänen eettisen asiantuntijuutensa kehitystä.fi
dc.format.extent29
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othermoraalinen identiteetti työssä
dc.subject.othereettinen kuormittuneisuus
dc.subject.othermoraalinen lujuus
dc.titleMoraalinen identiteetti työssä : eri identiteettistatuksiin kuuluvien johtajien kokema eettinen kuormittuneisuus ja moraalinen lujuus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808153844
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysomoraalikehitys
dc.subject.ysoetiikka
dc.subject.ysomoraali
dc.subject.ysopsyykkinen kuormittavuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record