Show simple item record

dc.contributor.advisorPatja, Päivi
dc.contributor.authorSuutarla, Hanna
dc.date.accessioned2018-08-15T06:47:15Z
dc.date.available2018-08-15T06:47:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59223
dc.description.abstractGradussani pyrin selvittämään, millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia irtolastiin erikoistuneille varustamoille voitaisiin löytää. Työssäni sovellan yrittäjyyden tutkimuksen perusteeman, liiketoimintamahdollisuuden (entrepreneurial opportunity) käsitettä. Työni aluksi perehdyin liiketoimintamahdollisuuksien lähteisiin kirjallisuuden pohjalta (Cohen, Shane) sekä pyrin löytämään tutkimuksia merikuljetuksista yrittäjyyden aikakausilehdistä, joita löytyikin muutamia kreikkalaisista varustamoista. Suomeen liikennöivien irtolastivarustamoihin kohdistuvia vaatimuksia selvitin puolistrukturoiduin haastatteluin. Haastattelin yhteensä kahdeksaa henkilöä, jotka ovat joko lastinantajia, työskentelevät varustamossa tai ovat lastinvälitystoimessa (brokereita). Näitä haastatteluja tuin teoreettisella kehyksellä, joka toi rakennetta haastattelujen tekemiseen, niiden analysointiin ja tulosten verifiointiin. Haastattelujen teoreettisen kehyksen ydinkäsitteeksi valikoitui kuljetuskanavien suorituskyky (channel role performance), mikä onnistuneesti tuki tutkimusprosessia. Kun kirjallisuudessa esitettyjä kuljetuskanavan suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä verrattiin kirjallisuudesta esiin nostettuihin mahdollisuuksien lähteisiin, saatiin aikaiseksi matriisi. Tämä matriisi yhdistettiin haastatteluista tunnistettuihin vaatimuksiin, ja näin saatiin luotua katsaus liiketoimintamahdollisuuksien lähteistä, joihin perustui päivitetty liiketoimintamalli (Osterwald et al), joka esiteltiin lopuksi. Tässä mallissa ehdotettiin teollisuuden, Itämeren varustamoiden ja EU:n yhteistä hanketta, jossa luotaisiin Itämeren olosuhteisiin räätälöity jääluokitettu, pienikokoinen ja automatisoitu tyyppilaiva. Työn tärkein anti oli nostaa esiin, että merenkulkua tulisi tarkastella ennen kaikkea elinkeinona, eikä vain logistiikan osaprosessina. Tämä tarkastelukulma mahdollistaa merikuljetusten dynamiikan ymmärtämisen ja elinkeinon analysoinnin palveluliiketoimintona, jolloin sen liiketoimintamahdollisuuksista puhuminen on mielekästä. Merenkulun liiketoimintamahdollisuudet ovat tärkeitä paitsi teollisuudelle ja sen toimitusvarmuudelle myös laajemmin Suomen huoltovarmuudelle, ja niitä tulisikin edistää sekä tutkimuksen, että taloudellisen ohjauksen keinoin.fi
dc.format.extent80
dc.language.isoen
dc.subject.other(sources of) entrepreneurial opportunities
dc.subject.othership owner
dc.subject.otherbulk shipping
dc.subject.othercargo owner
dc.subject.other3rd party logistics
dc.subject.otherchannel role (performance)
dc.titleWhere can entrepreneurial opportunities be found in bulk shipping? : a case study of Finnish industries’ preferences in supplier selection
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808153842
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.contributor.oppiaineEntrepreneurshipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20422
dc.subject.ysoyrittäjyys
dc.subject.ysorahti
dc.subject.ysolaivanvarustus
dc.subject.ysorahtilaivat
dc.subject.ysokauppamerenkulku
dc.subject.ysosatamat
dc.subject.ysoentrepreneurship
dc.subject.ysofreight
dc.subject.ysoshipping business
dc.subject.ysocargo ships
dc.subject.ysomerchant shipping
dc.subject.ysoharbours


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record