Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma, Eetu
dc.contributor.authorHytönen, Otto
dc.date.accessioned2018-08-02T09:54:11Z
dc.date.available2018-08-02T09:54:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59088
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksen on tutkia miten kompetenssi nähdään IT-palveluhallinnan tehtävissä. Informaatioteknologian palveluhallinta nähdään kykynä tukea organisaatiota sekä avustaa hyödyntämään olemassa olevia resurssejaan eri liiketoimintaprosesseihin tai jo entuudestaan kehittämään organisaation omia informaatioteknologisia työtehtäviä. Kompetenssi organisaation sisällä mahdollistaa organisaatiolle myös avainaseman kilpailevilla markkinoilla. IT-kompetenssilla tarkoitetaan tietämystä, taitoja ja kykyjä. IT-alan kompetenssi perustuu neljästä pääkategoriasta: Henkilökohtaiset piirteet, ammatilliset piirteet, liiketoiminnan tietämys ja tekninen tietämys. Tässä tutkimuksessa muodostetaankin oma viitekehys, jonka mukaan todistetaan mitä kompetenssi IT-palveluhallinnan työtehtävissä on. Tutkimuksen mukaan IT-palveluhallinnan työtehtävissä, kompetenssi nähdään eniten ihmisten väliset taidoissa, alaan liittyvässä erikoistumisessa, organisatorisissa taidoissa, sovellusohjelmistoon liittyvässä tietämyksessä, ongelmanratkontaan liittyvissä taidoissa, alaan liittyvissä kehitys-menetelmissä ja analyyttisissä taidoissa. Tutkimus kuitenkin korostaa, että jatko-tutkimuksia tulisi aiheesta tehdä, aineiston kontekstiin liittyvien vaikuttavien tekijöiden myötä.fi
dc.description.abstractThe aim of this master’s thesis is to study how competency is seen in information service management related work assignments. Information service management (ITSM) is seen as an ability support organization and benefits its resources for different business processes or help organization to develop its already exist-ing information technology work assignments. Competency, within organization, enables organization to acquire a key position in competing markets. Competency means combination of knowledge, skills and abilities. IT-competency can be divided in four different categories: Personal traits, professional skills, business knowledge and technical knowledge. In this study, a framework is developed from previous academic literature. With the help of the framework, this study aims to define how competency is seen in the information service management related work assignments. According this study, competency in ITSM related work is heavily concentrated in interpersonal skills, specialty in ITSM, organizational skills, knowledge in application software, problem-solving skills, ITSM related development methods and analytical skills. However the study emphasize that following studies should be conducted related the topic because of the context of the material used in the empirical part of the study.en
dc.format.extent39
dc.language.isofi
dc.subject.otherIT-palveluhallinta
dc.subject.otherIT-kompetenssi
dc.titleKompetenssi informaatioteknologian palveluhallinta tehtävissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808023726
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysotietotekniikkayritykset
dc.subject.ysokompetenssi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record