Show simple item record

dc.contributor.advisorAlanen, Riikka
dc.contributor.authorAhtikari, Elina
dc.date.accessioned2018-08-02T04:36:41Z
dc.date.available2018-08-02T04:36:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59064
dc.description.abstractAhtikari, Elina. 2018. Arvostelua vai oppimista? – Alakoulun englanninopettajien käsityksiä oppilaan itsearvioinnista. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 129 sivua + 1 liite. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alakoulun englannin opettajien käsityksiä oppilaan itsearvioinnista ja kartoittaa itsearvioinnin käytäntöjä. Oppilaan itsearviointia on pidetty jo pitkään keskeisenä tekijänä arvioinnissa ja oppimisessa niin virallisissa tavoitteissa kuin kasvatustieteellisessä tutkimuksessakin. Koska opettajien käsitykset vaikuttavat voimakkaasti heidän pedagogisiin valintoihinsa ja toimintaansa, on niiden tutkiminen olennaista. Tutkimukseni aineisto kerättiin haastattelemalla neljää opettajaa. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tuloksista selvisi, että opettajat käyttävät opetuksessaan oppilaan itsearviointia jonkin verran ja pitävät sitä tärkeänä. Itsearviointi nähtiin hyödyllisenä sekä oppilaan oppimisen että opettajan oman työn ja kehittymisen kannalta. Itsearvioinnin onnistumiseen vaikuttivat opettajien mielestä oppilaan ikä, ulkopuolisen palautteen saaminen, tottumus ja harjoittelu sekä käytetty materiaali. Merkittävimpinä haasteina opettajat kokivat oppilaiden iän vaikutuksen itsearvioinnin luotettavuuteen, oppilaiden yksilölliset erot sekä tarkoituksenmukaisten itsearviointikysymysten ja -materiaalien löytymisen. Tutkimuksen tuloksista on nähtävissä, ettei itsearvioinnin toteutuksessa välttämättä saavuteta sen taustalla olevia syvempiä tavoitteita. Opettajat suhtautuivat epäilevästi itsearvioinnin luotettavuuteen ja alakouluikäisten kykyyn arvioida itseään. Opettajan ja oppilaan roolit näyttäytyivät perinteisinä, ja opettaja oli edelleen se, joka määrittelee arvioinnin tavoitteet, kriteerit ja toteutustavat. Tutkimus tukee aiemmassakin tutkimuksessa esiin tuotuja huomioita itsearvioinnin pinnallisuudesta sekä käytäntöjen ja roolien ristiriitaisuudesta ja hitaasta muuttumisesta.fi
dc.format.extent132
dc.language.isofi
dc.subject.otherkielitaidon itsearviointi
dc.subject.otherenglanninopetus
dc.subject.otheropettajien käsitykset
dc.titleArviointia vai oppimista? : alakoulun englanninopettajien käsityksiä ja kokemuksia oppilaan itsearvioinnista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808023702
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysokielitaito
dc.subject.ysoitsearviointi
dc.subject.ysooppilasarviointi
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysokäsitykset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record