Show simple item record

dc.contributor.advisorTarnanen, Mirja
dc.contributor.authorSalmela, Sini
dc.date.accessioned2018-08-01T12:45:52Z
dc.date.available2018-08-01T12:45:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59061
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan erään koulun 4. luokan oppilaiden ohjelmoinnil-lista ajattelua ohjelmoinnin harjoitteluun keskittyvässä opetuskokonaisuudessa. Erityisesti keskitytään yhteen ohjelmoinnillisen ajattelun osa-alueeseen: debuggaukseen eli virheenkorjaukseen. Koska oppilaat työskentelivät pareittain, myös heidän keskinäistä vuorovaikutustaan ja yhteistyötään tarkastellaan erityisesti kollaboratiivisen ongelmanratkaisun näkökulmasta. Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus. Aineisto kerättiin videoimalla oppilaiden luonnollista parityöskentelyä debuggaukseen keskittyneillä tunneilla, joilla tutkija myös osallistui oppilaiden työskentelyyn ohjaajan roolissa. Videoinnin lisäksi oppilaiden työskentelystä tallennettiin näyttökaappaukset, joilta käy yksityiskohtaisemmin ilmi, kuinka oppilaat yrittivät ratkaista ongelmia. Aineiston analyysiin käytettiin sekä temaattista että diskurssianalyysia. Tulokset osoittavat oppilaiden käyttäneen ongelmanratkaisussaan pääasiassa kahta strategiaa: niin kutsuttuja tarkan korjaamisen sekä kokeilun ja erehdyksen strategioita. Oppilaiden debuggausprosessin kulku vaihteli valitun strategian mukaan. Tarkan korjaamisen strategiaa käytettäessä prosessissa oli havaittavissa suunnitelmallisuutta ja reflektointia, jolloin ongelmanratkaisu oli myös tehokasta. Kokeilun ja erehtymisen strategiassa ongelmaa taas lähestyttiin toiminnan kautta, reflektoiva vaihe jäi ongelmanratkaisuprosessista pois, eikä ongelmanratkaisu ollut yhtä tehokasta kuin tarkan korjaamisen strategialla. Yhden oppilasparin kohdalla vuorovaikutuksen ongelmat estivät ongelmanratkaisun kokonaan. Tuloksista voidaan päätellä, että ohjelmoinnillisen ajattelun harjoittelemisessa on syytä kiinnittää huomiota tehokkaiden ongelmanratkaisun strategioiden harjoitteluun. Oppilaiden on tärkeää tutustua ohjelmoinnillisiin konsepteihin ja käytettävään ohjelmointikieleen. Lisäksi oppilaita tulee ohjata debuggauksessaan suunnitelmallisuuteen ja yhteistyöhön.fi
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.otherohjelmoinnillinen ajattelu
dc.subject.otherdebuggaus
dc.subject.otherpariohjelmointi
dc.subject.otherkollaboratiivinen ongelmanratkaisu
dc.subject.other2000-luvun taidot
dc.subject.otherOPS 2014
dc.titleKollaboratiivinen ongelmanratkaisu ja debuggaus neljäsluokkalaisten pariohjelmointitilanteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808013699
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoohjelmointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record