Show simple item record

dc.contributor.advisorBaumeister, Stefan
dc.contributor.advisorOnkila, Tiina
dc.contributor.authorKäyrä, Minna
dc.date.accessioned2018-08-01T06:48:53Z
dc.date.available2018-08-01T06:48:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59036
dc.description.abstractLentoliikenteen, ja siihen liittyvien palvelujen, matkustajamäärät ovat kasvussa. Siviili-ilmailussa sidosryhmäyhteistyö takaa koko lentoliikenteen palveluketjun turvallisuuden. Näin ollen kaikki toimijat osallistuvat alan sosiaalisten- ja ympäristövaikutusten syntymiseen. Tämä tutkimus kiinnittää erityisesti huomiota kaupallisten palveluiden rooliin vaikutusten luomisessa lentoasema liiketoimintaympäristössä. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää toimivatko kaupalliset palveluntarjoajat vastuullisesti lentoasemalla ja tunnistaa mahdollisia esteitä vastuullisempaan liiketoimintatapaan siirtymisessä. Tämä pro gradu –tutkielma pohjautuu aihetta käsitelleeseen tutkimushankkeeseen. Teoreettinen viitekehys koostuu erilaisista vastuullisista liiketoimintakäytännöistä liittyen johtamiseen, tuotesuunnitteluun ja -valikoimaan, vihreään toimitusketjunhallintaan sekä vastuullisiin hankintoihin. Tutkimus toteutettiin laadullisia tutkimusperiaatteita noudattaen. Tarkastelun laajuus kavennettiin koskemaan tiettyä eurooppalaista lentoasemaa. Tutkimusaineisto koostui vähittäismyyjien ja kahvila/ravintolapalvelu tuottajien haastatteluista. Tietojen keruu tapahtui kuuden yrityksen eri osastojen ammattilaisten haastatteluista. Toissijaisia tietolähteitä käytettiin ensisijaisesti haastatteluihin valmistuessa ja sen tulosten todentamiseen. Tutkimuksessa havaittiin, että muutama kaupallinen palvelujentarjoaja toimii kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Huomattavaa vaihtelua tunnistettiin vastuullisempaan liiketoimintaan sitoutumisessa sekä vastuullisemman liiketoiminnan integroinnissa. Tutkimuksessa havaittiin, että muun muassa alhainen tietoisuus kestävästä liiketoiminnasta sekä epätietoisuus mikä osapuoli kantaa vastuun toimitusketjussa, toimivat hidasteina siirtymiselle.fi
dc.description.abstractAviation industry and its related services are experiencing steady growth in passenger numbers. Aviation sector constitute from a multi-stakeholder cooperation that guarantees safety of air traffic service chains. Consequently, all the actors contribute to the externalities deriving from the sector. In particular, this study draws attention to the role of commercial operators of the airport. The purpose of this study is to explore if commercial service providers are operating sustainably in an airport. Moreover, attention is paid to identifying obstacles for the sustainable transition. A research project on this topic was carried out and became the groundwork for this thesis. The reviewed theoretical concepts were sustainable business practices for management, product design and selection, sustainable supply chain management and green procurement. Research is of qualitative standpoint. The scope of the review was narrowed down to a specific European airport. Within this location, travel retailers and food and beverage operators were interviewed. Various professionals from six commercial companies were interviewed for primary data. Secondary data was employed in preparation and in aftermath of the primary data collection for verification reasons. Based on research findings, few commercial operators operate sustainably. High variation in engagement level and integration depth in sustainability practices was discovered. Sustainable transition is taken back by low awareness of sustainability, confusion over responsible party, among others.en
dc.format.extent87
dc.language.isoen
dc.subject.othersustainable business practice
dc.subject.othergovernance tools
dc.subject.othersustainable supply chain management
dc.subject.othergreen procurement
dc.titleSustainable development of airports : peak at the sustainability of airport´s commercial sector
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808013664
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysotoimitusketjut
dc.subject.ysolentoasemat
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysoyritysvastuu
dc.subject.ysosupply chains
dc.subject.ysoairports
dc.subject.ysosustainable development
dc.subject.ysocorporate responsibility
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record