Show simple item record

dc.contributor.advisorJouhki, Jukka
dc.contributor.authorTuukkanen, Emmi
dc.date.accessioned2018-06-20T09:13:59Z
dc.date.available2018-06-20T09:13:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58650
dc.description.abstractTässä maisterintutkielmassa tutkin 50–65-vuotiaiden suomalaisnaisten kokemuksia ikääntymisen tuomista ulkonäkömuutoksista. Ulkonäköihanteet ovat kulttuurisidonnaisia ja tutkimuksessa halusin selvittää, mitä merkityksiä naiset antavat ikääntymiselle suomalaisen kulttuurin kontekstissa. Tarkastelun kohteena olivat heidän subjektiiviset kokemukset vanhenemisen ulkonäkövaikutuksista sekä ulkonäköpaineista, joita naiset voivat kokea ikäluokasta riippumatta. Lisäksi tutkin keski-ikäisten naisten kauneudenhoitorutiineja ja sitä, miten naiset hoitavat ulkonäköään tänä päivänä. Tutkimusaineistoina toimivat kyselylomakkeen laadulliset tutkimuskysymykset ja yksi kasvokkain toteutettu teemahaastattelu. Kyselylomakkeen keskeiset kysymykset liittyivät pukeutumiseen, markkinointiin, ulkonäköön ja vanhenemiseen. Teemahaastattelu eteni tiettyjen teemojen puitteissa, joita olivat Kauneudenhoito, Ulkonäkökokemukset ja Ikääntyminen. Tutkimusaineistoa lähestyin teemoittelun keinoin, jonka avulla muodostin tutkimuksen pääteemat ja vastauksissa toistuvista käsitteistä niiden alateemat. Analyysin tuloksena syntyneet pääteemat ovat 1. Kauneudenhoito, 2. Suhtautuminen ulkonäkömuutoksiin ja 3. Kokemuksia ulkonäköpaineista. Alateemojen avulla esittelen sisällöllisiä näkemyseroja ja yhtäläisyyksiä. Kauneudenhoitoon kuuluivat muun muassa terveelliset elämäntavat, kuten liikunta ja terveellinen ruokavalio. Lisäksi ihmissuhteet, uni ja lepo sekä elämästä nauttiminen toimivat tärkeänä osana ulkonäköä ja sen hoitoa. Kauneuspalveluiden käyttäminen, kosmetiikan käyttäminen, puhtaudesta ja hygieniasta huolehtiminen ja pukeutuminen mainittiin myös vastauksissa. Sekä terveellisten elämäntapojen että ulkoisen olemuksen hoitamisen nähtiin kompensoivan toisiaan. Naisten suhtautuminen iän tuomiin ulkonäkömuutoksiin vaihteli hyväksyvästä tyytymättömyyteen, mutta myös välinpitämättömyyttä ikääntymisen tuomia ulkonäkömuutoksia kohtaan esiintyi. Ympäröivän kulttuurin kauneusihanteet, kuten markkinoinnin ja median esittämät nuoruuden ja hoikkuuden ihanteet vaikuttivat osalla naisista negatiivisesti heidän kokemiinsa ulkonäköpaineisiin. Kaikilla paineita ei kuitenkaan esiintynyt, vaan itsensä ja vanhenemisen hyväksyminen nähtiin tärkeänä. Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida keski-ikäisten ja vanhempien naisten ajatuksia kauneudenhoidosta, omasta ulkonäöstä ja ulkonäköpaineista. Tutkimusilmiö on tärkeä kulttuurisesti erityisesti ikääntyvistä naisista kertovien positiivisten ja totuudenmukaisten puhetapojen luomiseksi. Tutkimustulokset kertovat naisten ulkonäkökokemuksista tämän kulttuurin ja yhteiskunnan sisällä.fi
dc.format.extent73
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherulkonäköpaineet
dc.subject.otheraineistotriangulaatio
dc.subject.otherteemoittelu
dc.title”Se vasta kamalaa olisi jos näyttäisi samalta koko ikänsä” : suomalaisten keski-ikäisten naisten ajatuksia iän tuomista ulkonäkömuutoksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806203282
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEtnologiafi
dc.contributor.oppiaineEthnologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi302
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysoulkonäkö
dc.subject.ysokauneudenhoito
dc.subject.ysoruumiinkuva
dc.subject.ysokauneus
dc.subject.ysokauneusihanteet
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysonaiseus
dc.subject.ysovanheneminen
dc.subject.ysoihanteet
dc.subject.ysovartalo
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record