Show simple item record

dc.contributor.advisorVirkki, Tuija
dc.contributor.authorKero, Saru-Miia
dc.date.accessioned2018-06-20T07:35:31Z
dc.date.available2018-06-20T07:35:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58641
dc.description.abstractTarkastelen pro gradu -tutkielmassani sosiaalityöntekijöiden kehollisuuden ja tunteiden kokemista työssään. Tutkielmani pohjaa Merleau-Pontyn (1962) fenomenologisfilosofisiin näkemyksiin kehollisuudesta. Lähtökohtana on, että ihminen toimii aina kehollisena kokonaisuutena kaikessa tekemisessään. Ihmisen tietoinen toimijuus on sidoksissa kehon kautta ympäröivään maailmaan ja sen sosiaalisiin verkostoihin. Myös empatian kokeminen ja huolenpidon etiikka ovat lähtökohtaisesti yhteydessä ihmisen kehollisuuteen. Tutkimusaineisto koostuu kahdeksasta kirjoituspyynnöllä kerätystä kirjoitelmasta sekä kuudesta haastattelusta. Aineiston analysoinnissa käytän sisällönanalyysiä, jonka avulla etsin sosiaalityöntekijöiden kehollisuuteen ja tunteisiin yhdistämiä merkityksiä ja pyrin tunnistamaan, miten ne arkipäivän työtilanteissa ovat läsnä. Katson aihetta etenkin työssä jaksamisen ja ammattietiikan näkökulmasta, ja peilaan havaintoja työn reunaehtoihin. Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kehollisuudesta ja tunteista yhdistää niiden käsittely suhteessa ihmisyyteen ja ammattilaisuuteen. Sosiaalityöntekijänä toimiminen tapahtuu näiden kahden tekijän vuoropuheluna. Keholliset kokemukset liittyvät läheisesti kysymykseen siitä, millaisia olemme ylipäätään ihmisenä. Sosiaalityöntekijät tarkastelivat omaa persoonaansa, arvojansa ja toimintaansa suhteessa kehollisiin kokemuksiinsa. Omat kokemukset nähtiin inhimillisinä ja luonnollisina, mutta toisaalta ajateltiin, että sosiaalityöntekijän ammatissa täytyi tunteiden ilmaisun pysyä tietyissä ammatillisissa rajoissa. Tunteiden ilmaisua säädeltiin niin, että se tuki tavoitteellista työtä ja hyvää asiakassuhdetta. Kehon ja tunteiden kautta tapahtuu myös tilanteiden arviointia ja oman toiminnan mukauttamista asiakkaan tunnetilaan sopivaksi. Tässä toimintaa ohjaavat sekä työn tavoite että huolenpidon näkökulma, jolloin käyttöön tulevat keholliset resurssit toisen ihmisen kokemuksen tunnistamisessa ja siihen vastaamisessa. Sosiaalityöntekijälle kehollinen työ tarkoittaa omien tunteiden säätelyä, asiakkaan tunteiden tunnistamista ja niihin vastaamista sekä työn aiheuttaman kuormituksen purkamista kehosta. Sosiaalityöntekijöiden kokemuksissa työhön liittyvä väkivallan uhka tuo kehollisuuden erityisen konkreettisesti esille. Sosiaalityöntekijöiden mukaan työhön liittyvät kokemukset ja tunteet voivat käsittelemättöminä varastoitua kehoon. Kokemusten purkamisessa niin työntekijän oma vastuu kuin työyhteisönkin merkitys tuotiin esille. Kokemusten käsittelyyn toivottiin keskustelun ohella myös suoremmin kehollisia keinoja.fi
dc.format.extent154
dc.language.isofi
dc.subject.otherammatillisuus
dc.subject.otherhuolenpidon etiikka
dc.subject.othertyössä jaksaminen
dc.subject.otheritsen havainnointi
dc.subject.othertiedonmuodostus
dc.titleKehollisuus ja tunteet sosiaalityössä : vuoropuhelua ihmisyyden ja ammattilaisuuden kanssa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806203275
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoammattietiikka
dc.subject.ysojaksaminen
dc.subject.ysoprofessionalismi
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysoruumiillisuus
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysokehontuntemus
dc.subject.ysoruumis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record