Show simple item record

dc.contributor.advisorLaine, Antti
dc.contributor.authorTiitola, Samuli
dc.date.accessioned2018-06-14T11:12:28Z
dc.date.available2018-06-14T11:12:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58567
dc.description.abstractTiitola, S. 2018. Ilves-Hockey Oy:n taloudellinen tila ja siihen vaikuttaneet tekijät vuosina 2003–2017. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, liikunnan yhteiskuntatieteiden pro gradu -tutkielma, 104 s., 3 liitettä. Urheilun ympärille syntynyt liiketoiminta on kehittynyt viimeisten vuosikymmenten aikana räjähdysmäisesti, mikä on asettanut urheilujohtamiselle uudenlaisen haasteen. Vanhasta yhdistysajattelusta on luovuttava ja toimintatapojen tulee perustua liiketoiminnan lainalaisuuksiin. Kotimaisen jääkiekkoliiketoiminnan yhtiöittämisellä ja SM-liigan sulkemisella vuosituhannen vaihteessa tavoiteltiin vaikeuksissa olleiden seurojen taloudellista tervehdyttämistä. Tuloksena oli kuitenkin kassakriisit ja tappiolliset tilinpäätökset. Tutkimuksessa tarkastellaan Tampereen Ilveksen edustusjääkiekkotoimintaa hallinoivan Ilves- Hockey Oy:n taloudellista tilaa vuosien 2003–2017 välisenä aikana. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys edellä mainitulla ajanjaksolla. Tutkimuksessa kartoitetaan myös, minkälaisia strategisia valintoja yhtiössä on tehty. Lisäksi tarkastellaan, mitä muita taloudelliseen tilaan ja strategioihin vaikuttaneita seikkoja yhtiössä on tapahtunut sekä arvioidaan, onko taloudellisella menestyksellä ollut vaikutusta urheilulliseen menestykseen. Tutkimusaineistona käytetään yhtiön tilinpäätöksiä ja niiden sisältämiä toimintakertomuksia, yhtiön omia tiedotteita sekä median kirjoituksia Ilveksestä ja Liigasta. Lisäksi aineistona hyödynnetään Liigan tilastoja sarjasijoituksista ja kokoonpanoista. Tutkimusmetodina käytetään tilinpäätösanalyysiä, jossa hyödynnetään tunnuslukujen ja numeerisen informaation lisäksi muuta yhtiöstä olemassa olevaa tietoa. Tilinpäätösanalyysistä selviää, että yhtiö oli vakavarainen ja sen maksuvalmius oli hyvä tarkastelujakson alussa. Liiketaloudellisesti arvioituna toiminta ei ollut erityisen kannattavaa, mutta tuotti kuitenkin voittoa, vaikka toimialan tuloskehitys oli erittäin heikko. Kaudella 2008–2009 otettu riski toteutui ja yhtiö ajautui negatiiviseen kierteeseen, mistä ulospääsyä vaikeutti monet seikat. Liiketoiminta tuotti tästä lähtien tappiota jokaisella kaudella lukuun ottamatta tarkastelujakson viimeistä kautta. Tappioiden yhteenlaskettu määrä ylitti neljä miljoonaa euroa. Vaikka osa yhtiön tunnusluvuista pysyi kohtalaisella tasolla, tunnuslukujen kokonaisuus ilmaisi taloudellisen tilanteen olleen heikko. Yhtiön strategisia valintoja hyvän alun jälkeen kuvaa suunnittelemattomuus, mikä tarkastelujakson lopussa kuitenkin parani. Heikkoon taloudelliseen tilanteeseen vaikuttivat toiminnan suunnittelemattomuus, se ettei olemassa olevia resursseja osattu suhteuttaa toimintaan sekä yhtiön johdossa tapahtuneet useat henkilövaihdokset. Heikosta taloudellisesta tilanteesta johtuen urheilutoimintaan ei pystytty pitkäjänteisesti panostamaan, mikä puolestaan vaikutti urheilulliseen menestykseen.fi
dc.description.abstractTiitola, S. 2018. Examination of the financial situation of Ilves-Hockey Oy during 2003–2017 and the factors contributing to it. Faculty of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis in Social Sciences of Sport, 104 pp., 3 appendices. The explosive growth of sports industry in the last few decades has brought new challenges to sports management. Clearly, new business oriented management procedures are needed to replace the mode of operation of nonprofit clubs. In 2000 the promotion and relegation in the Finnish highest-level ice hockey league (SM-liiga) were discontinued, and at the same time most of the ice hockey clubs were incorporated with the objective of relieving their difficult financial situation. However, the effect of these measures was the opposite: continuing economic crisis and disappointing financial statements. This thesis examines the financial status of Ilves-Hockey Oy during 2003–2017 as it manages the Ilves hockey team. The analysis includes profitability, solvency, and liquidity of the company during those 14 years. Furthermore, the thesis entails an evaluation of the effect that the company’s strategic choices and financial status had on the athletic performance of the team. The research data consists of the financial statements of the company and the annual reports of the board of directors. Data was collected also from press releases, series placements, and other statistics of the team or the league along with official statements of the company. The research method is the financial statement analysis that uses the numeric data of the financial statements as well as all the non-numeric data that is available on the company. In the early years of the examination period the analysis reveals that the company was financially solvent but not yet very profitable. It still made some profit even though the teams in the professional league on the average were highly unprofitable. The risk that was taken in the season 2008–2009 was realized, and the company span into a downward spiral. There were many reasons why the spiral could not be stopped. The business was unprofitable from this season onwards until the last season of the examination period. The combined losses from this period were over four million euros. Even though some of the analyzed key ratios stayed at reasonable levels, the total of the key ratios displayed the financial weakness of the company. After the good period in the early years of the examination period the strategic management in the company seemed arbitrary by its nature, but it would be amended towards the end of the examination period. A strong factor in the poor financial situation was the company’s inability to operate within the constraints of the business environment. The athletic performance of the team was affected by the unstable financial status and the numerous changes in the management personnel.en
dc.format.extent115
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherurheilujohtaminen
dc.subject.othertilinpäätösanalyysi
dc.titleIlves-Hockey Oy:n taloudellinen tila ja siihen vaikuttaneet tekijät vuosina 2003—2017
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806143215
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysokannattavuus
dc.subject.ysostrategiat
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysojääkiekko
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record