Show simple item record

dc.contributor.advisorWilska, Terhi-Anna
dc.contributor.authorAntila, Katri
dc.date.accessioned2018-06-14T09:27:34Z
dc.date.available2018-06-14T09:27:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58563
dc.description.abstractTutkielman tehtävänä on selvittää, miten luomuruoan käsite heijastuu luomuruoan käyttäjien arvovalinnoissa ja niihin liittyvissä attribuuteissa Facebookin luomuryhmissä. Tarkoituksena on analysoida, millaisia arvoja ja attribuutteja luomuruoan käyttäjällä liittyy luomun suosimiseen ja käyttömotiiveihin. Pyrkimyksenä on selvittää, miten käyttäjät kokevat hyötyvänsä suosimalla luomua. Tutkimuksessa analysoidaan myös mahdollisten ideologisten painotusten olemassaoloa liittyen luomuruoan suosimiseen. Tutkimuksen näkökulma on kulutussosiologinen. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivista tutkimusotetta käyttäen, ja analyysimenetelmänä toimii aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tutkimuksen aineiston muodostaa Facebookin kaksi erilaista luomuryhmää, joista ensimmäinen on suomalainen ja toinen amerikkalainen luomuryhmä. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu kulutussosiologisesta ja postmodernin ravintopolitiikan määrittämästä kulutusidentiteetin käsitteestä sekä Pierre Bourdieun yhteiskuntaluokkateoriasta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että luomun terveydellisiin, eettisiin ja ekologisiin sekä kulinaristisiin kulutusmotiiveihin liittyvät arvot ja attribuutit esiintyivät aineistossa monissa eri muodoissa. Terveydelliset motiivit olivat kytköksissä ruoan myrkyttömyyteen, GMO-vapauteen, luomun luonnollisuuteen ja luomutuotannolliseen taustaan, lasten ja nuorten hyvinvointiin, luomun terveellisyyteen ja vaihtoehtoisuuteen roskaruokaan nähden, ravitsemuksellisuuteen ja terveysongelmien ehkäisyyn luomun nauttimisen kautta. Eettiset ja ekologiset motiivit liittyivät eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin arvostamiseen, suuryritysten boikotointiin ja GMO-vapauteen, poliittisiin motiiveihin ja GMO-vapauteen,luomutuotteen luotettavuuteen sekä epäeettiseksi- ja epäekologiseksi mielletyn tuotteen ja tuotantotavan boikotointiin. Kulinaristisiin motiiveihin liittyi luomun hinta-laatu suhde ja luomun maku. Kuluttajat kokivat hyötyvänsä luomusta kulutusmotiiviensa kautta. Luomu on monelle luomun käyttäjälle myös ideologinen valinta. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että postmodernissa yhteiskunnassa elävä ja luomua suosiva kuluttaja määrittyy LOHAS-kuluttajaksi. Luomun suosiminen ja kuluttaminen on valinta, joka kertoo käyttäjän yhteiskunnalliseen taustaan sidotusta sosiaalisesta identiteetistä ja habituksen tuottamasta elämäntyylistä.fi
dc.format.extent105
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherruokapolitiikka
dc.titleLuomun luomat : luomuruoka osana ruokapolitiikkaa- ja ideologiaa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806143211
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysoideologiat
dc.subject.ysoluomuruoka
dc.subject.ysoluomutuotteet
dc.subject.ysoruoka (aine)
dc.subject.ysoluonnonmukainen tuotanto
dc.subject.ysoruokatottumukset
dc.subject.ysomaku (arvostelukyky)
dc.subject.ysomaku (aineen ominaisuudet)
dc.subject.ysoeettinen kulutus
dc.subject.ysokestävä kulutus
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record