Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorVento, Soili
dc.date.accessioned2018-06-14T06:13:40Z
dc.date.available2018-06-14T06:13:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-951-39-7479-4fi
dc.identifier.isbn978-951-39-7479-4
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1874664
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58542
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli analysoida yrittäjän vapautta hoivan tuottamisessa yhteiskuntafilosofisesta näkökulmasta. Tutkimuksen käsitteellinen konteksti rakentui hoivasta yrittäjyyden toimialana, jossa hoivaa jäsennettiin palveluna ja markkinaistuneena tuotteena. Tutkimuksen teoreettiset käsitteet muodostuivat Hegelin oikeusfilosofiaan perustuvista praktisen vapauden ulottuvuuksista, joita täydennettiin Berlinin negatiivisen ja positiivisen vapauden käsitteillä. Tutkimusaineisto muodostui viidentoista yrittäjän haastatteluista (N=15). Kahdeksan (8) yrittäjää toimi itsenäisinä yrittäjinä ja seitsemän (7) ketjuyrittäjinä kolmessa suomalaisessa franchisingketjussa. Tutkimuksen kohteena olevat yritykset tuottivat hoivapalveluja asiakkaiden koteihin. Tutkimusaineiston analyysi toteutettiin teoreettisena sisällönanalyysinä, jossa yrittäjän vapautta tulkittiin kolmella ulottuvuudella. Yrittäjien henkilökohtaista negatiivista vapautta tarkasteltiin elinkeinovapautena niistä rajoituksista, joita hoivan tuottamiseen yritystoimintana liittyi. Negatiivinen vapaus merkitsi yrittäjille myös palkkatyöstä vapautumista. Positiivinen vapaus näyttäytyi itsensä toteuttamisena yritystoiminnassa. Moraalista vapautta tulkittiin yrittäjien palveluidentiteetin ja yritystoiminnan periaatteiden näkökulmista. Moraalisesti vapaa yrittäjä pystyi tekemään arvostamiaan valintojaan yritystoimintaansa liittyen. Yrittäjän sosiaalinen vapaus mahdollistui hoivan tuottamisen roolien avulla. Yrittäjien roolit informaalissa hoivassa rakentuivat hoivakumppanuuksista asiakkaiden omaisten ja läheisten kanssa. Sen sijaan formaalin hoivan tuot- tamisessa yrittäjien rooleihin vaikuttivat kuntien kotihoidon resurssit ja palveluostot. Hoivayrittäjyyden riskejä tunnistettiin palvelutuotantoon ja markkinoiden toimintaan liittyvinä riskeinä. Hoivan poliittisella ohjauksella näyttäisi olevan merkitystä hoivayrittäjänä toimimiseen. Itsenäisten yrittäjien ja ketjuyrittäjien vapaudessa havaitut erot liittyivät yrityksen palveluvalikoimaan. Ketjuyrittäjälle vapaus merkitsi mahdollisuutta itse määritellä yrityksensä palvelut, jolloin yrittäjä pystyi myös paremmin hyödyntämään omaa osaamistaan yritystoimintaansa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (195 sivua) : kuvitettu
dc.language.isofin
dc.publisherUniversity of Jyväskylä
dc.relation.ispartofseriesJyväskylä studies in education, psychology and social research
dc.subject.otherhome-care service
dc.subject.otherhome-care market
dc.subject.otherhome-care entrepreneurship
dc.subject.otherfranchising
dc.subject.otherfranchise entrepreneurship
dc.subject.othernegative liberty
dc.subject.otherpositive liberty
dc.subject.othermoral freedom
dc.subject.othersocial freedom
dc.titleYrittäjän vapaus hoivapalveluissa : tutkimus hoivayrittäjien praktisesta vapaudesta
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7479-4
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.relation.issn0075-4625
dc.relation.numberinseries620
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoyrittäjyys
dc.subject.ysoyrittäjät
dc.subject.ysovapaus
dc.subject.ysovalinnanvapaus
dc.subject.ysohoiva-ala
dc.subject.ysohoivapalvelut
dc.subject.ysohoivatyö
dc.subject.ysohoivayrittäjät
dc.subject.ysohoivayritykset
dc.subject.ysokäytännöllinen filosofia
dc.subject.ysohegeliläisyys
dc.subject.ysooikeusfilosofia
dc.subject.ysokotipalvelut
dc.subject.ysokotihoito
dc.subject.ysofranchising


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot