Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorPeltonen, Riikka
dc.date.accessioned2018-06-13T06:03:12Z
dc.date.available2018-06-13T06:03:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58504
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoitus on perehtyä yhden Etelä-Suomen kunnan kahden moniammatillisen tiimin työntekijöiden tehtäviin, vastuualueisiin ja työtapoihin. Tavoitteena on kuvata, millaisia tehtäviä ja vastuita kullakin ammattiryhmällä on alkuluokassa ja millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja tehtävät sekä vastuut pitävät sisällään. Tutkimus selvittää myös, millaisia yhteisopettajuuden työtapoja alkuluokissa käytetään. Tutkimukseni kuuluu kvalitatiivisen tutkimuksen piiriin ja sen metodologia nousee fenomenografisesta tutkimusperinteestä. Aineisto on kerätty teemahaastattelun sekä havainnoinnin avulla ja se on analysoitu fenomenologisen analyysin mukaisesti. Teoreettiset tarkastelukohteet liittyivät esi- ja alkuopetukseen, opetussuunnitelmiin, moniammatilliseen tiimityöhön, pedagogiikkaan ja yhteisopetukseen. Luokanopettajat nostavat tärkeimmäksi tehtäväkseen koululaisten opettamisen ja oppimisen edistymisen seuraamisen, esiopettajat esikoululaisten esiopetusajasta huolehtimisen ja lastenhoitajien sekä koulunkäyntiavustajan vastauksista nousee esiin avustavat ja hoidolliset tehtävät. Vastuunäkökulman mukaisesti luokanopettajilla on päävastuu koululaisista, alkuluokan toiminnan suunnittelusta ja opetussuunnitelman noudattamisesta, kun taas esiopettajien vastuu painottuu esioppilaisiin ja heidän toimintaansa. Lastenhoitajilla ja kou- lunkäyntiavustajalla ei ole pedagogista vastuuta alkuluokkalaisista. Tutkimustulosten mukaan yhteisopettajuutta toteutetaan alkuluokissa päivittäin eri samanaikaisopetuksen työtapoja käyttäen. Tehtäviä jaetaan moniammatillisen tiimin kesken, mutta vastuuta ei voi siirtää toiselle työntekijälle.fi
dc.format.extent82
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othervastuut
dc.titleMoniammatillisen tiimin työntekijöiden tehtävät, vastuut ja työtavat alkuluokassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806133153
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotehtävät
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysoyhteisopettajuus
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record