Show simple item record

dc.contributor.authorLius, Katriina
dc.date.accessioned2018-06-06T09:09:55Z
dc.date.available2018-06-06T09:09:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58387
dc.description.abstractTämän maisterintutkielman tavoitteena oli tarkastella sosiaali- ja terveydenhoitoalalla työsuhteensa aloittavien uusien työntekijöiden perehdyttämistä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin perehdytyksessä ilmenevää vuorovaikutusta sekä perehdyttäjän että perehdytettävän näkökulmasta. Perehdytyksissä vuorovaikutusta tarkasteltiin tiedon rakentumisen, vuorovaikutussuhteiden muodostumisen sekä organisaatiokulttuuriin tutustumisen kautta. Laadullisen tutkimukseni aineisto muodostui seitsemästä haastattelusta ja kahdesta perehdytyksen havainnoinnista. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja, ja havainnointilomake ohjasi perehdytyksien havainnointia. Tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysilla, tarkemmin ottaen teemoittelemalla aineistoa. Tuloksista käy ilmi, että niin tiedon rakentumista, vuorovaikutussuhteiden muodostumista kuin organisaatiokulttuuriin tutustumista esiintyi monipuolisesti perehdytyksen eri vaiheissa. Tulosten perusteella tiedon rakentuminen voidaan jakaa tiedon hakemiseen ja tiedon antamiseen. Tiedon hakemisessa korostuivat tiedon kysyminen, kirjalliseen materiaaliin tutustuminen sekä tiedon hakeminen työnteon lomassa. Tiedon antaminen keskittyi puolestaan viralliseen ja epäviralliseen tietoon. Vuorovaikutussuhteiden muodostuminen voidaan jakaa työyhteisön vuorovaikutussuhteisiin, työtovereiden vuorovaikutussuhteisiin ja työyksikön ilmapiiriin. Myös tiedon rakentuminen oli keskeinen osa-alue vuorovaikutussuhteiden muodostumista. Työyksikön vuorovaikutus oli sekä virallista että epävirallista. Organisaatiokulttuuria lähestyttiin organisaatiolle tyypillisten arvojen ja tapojen kautta. Lisäksi uusien työntekijöiden aiemmat työpaikat sekä työn hektisyys vaikuttivat siihen, miten organisaatiokulttuuria alettiin omaksua.fi
dc.format.extent90
dc.language.isofi
dc.subject.otheruusi työntekijä
dc.titleSosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijöiden perehdyttäminen vuorovaikutuksen näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806063042
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysoterveysala
dc.subject.ysososiaaliala
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoperehdyttäminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record