Show simple item record

dc.contributor.advisorSevón, Eija
dc.contributor.authorSidoroff, Katja
dc.date.accessioned2018-06-04T10:20:09Z
dc.date.available2018-06-04T10:20:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58320
dc.description.abstractSidoroff, Katja. 2018. Kotoutumiskoulutus osana kotoutumisen edistämistä. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. 70 sivua. Kotoutumiskoulutuksesta on vaikea puhua irrallaan kotoutumisesta. Onnistunut kotoutumiskoulutus, esimerkiksi tavoitteena olleen kielitaidon saavuttaminen ja koulutuksen jälkeinen työelämään tai opiskelupolulla eteenpäin pääseminen, vaikuttavat myönteisesti myös kotoutumiseen. Toisaalta kotoutumiskoulutuksessa esiin nousevat haasteet voivat näkyä heikkona kotoutumisena tai kotoutumisen viivästymisenä. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää mitkä tekijät vaikuttavat kotoutumiskoulutuksen onnistumiseen ja mitä haasteita siinä voi olla kahdeksan haastatellun asiantuntijan ja kotoutujan näkökulmasta. Tutkimus on laadullinen haastattelututkimus ja aineisto on analysoitu teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Taustateorioina ovat Berryn kulttuurisen sopeutumisen teoria ja Heckmannin sekä Penninxin ja Garcés-Mascareñasin teorioiden yhdistelmä kotoutumisen ulottuvuuksista. Tutkimuksen mukaan kotoutumiskoulutuksen onnistumiseen vaikuttavat ennen kaikkea kielen oppiminen ja työllistymismahdollisuuksien tukeminen. Koulutuksen haasteita ovat opiskeluun ja oppimiseen vaikuttavat kulttuuriset ja uskonnolliset rajoitteet; kotoutujien heikko koulutustausta; jatko-opintojen korkeat kielitaitovaatimukset; ajoituksen epäonnistuminen palvelujen tarjoamisessa sekä kotoutumisajan pitkittymisen aiheuttamat ongelmat. Tutkimuksessa pohditaan kotoutumiskoulutuksesta nousseiden teemojen ja kysymysten avulla kotoutumisen onnistumista ja haasteita myös eurooppalaisessa viitekehyksessä. Muiden maiden maahanmuuttohistoriaan, -politiikkaan ja kotoutumismalleihin tutustuminen voi auttaa myös suomalaisen kotoutumisen kentän ymmärtämisessä ja kehittämisessä.fi
dc.format.extent70
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherintegraatio
dc.titleKotoutumiskoulutus osana kotoutumisen edistämistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806042999
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysokotoutuminen
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysokotoutumiskoulutus
dc.subject.ysomaahanmuuttopolitiikka
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record