Show simple item record

dc.contributor.advisorClements, Kati
dc.contributor.authorToivakka, Juuso
dc.date.accessioned2018-05-31T05:19:12Z
dc.date.available2018-05-31T05:19:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58229
dc.description.abstractToivakka, Juuso Digitalisaatio pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistymisen välineenä Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2018, 29 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja(t): Clements, Kati Digitalisaatio on nykypäivän trendikäs ilmiö, joka on laaja-alaisesti esillä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Kokonaisvaltaisesti digitalisaatio voidaan määritellä tarkoittavan erilaisten teknologisten ratkaisuiden integrointia ihmisten jokapäiväiseen elämään. Näitä teknologioita ovat esimerkiksi pilvipalvelut, sosiaalinen media, big data, robotiikka ja automaatio sekä asioiden internet. Digitalisaation vaikutukset liiketoimintaan ovat niin ikään merkittävät, ja yritykset joutuvatkin usein uudistamaan liiketoimintaansa digitalisaation seurauksena. Digitalisaatio voi kuitenkin olla myös työkalu, jolla haetaan kasvua, kannattavuutta sekä kilpailukykyä. Yllä mainittuja teknologioita hyödyntämällä nämä tavoitteet voidaan saavuttaa karsimalla kuluja, tehostamalla toimintaa ja tarjoamalla parempia asiakaskokemuksia. Suurten yritysten lisäksi digitalisaatio vaikuttaa myös pk-yritysten toimintaan. Digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen ei ole pk-yrityksissä yleensä yhtä korkealla tasolla, johtuen esimerkiksi resurssien vähyydestä, tietotaidon puutteesta tai siitä, että tarvetta digiloikan ottamiselle ei ole nähty tarpeellisena. Digitalisaation hyödyntämismahdollisuudet ovat kuitenkin tuoneet mukanaan myös globaalin kilpailun, tehden pk-yrityksille entistä vaikeammaksi jättää digitalisaation tarjoamat hyödyt käyttämättä. Kehityksen myötä yhä useamman pk-yrityksen täytyy myös lähteä hakemaan kasvua ja markkinoita kotimaan ulkopuolelta pysyäkseen kilpailukykyisenä. Tässä kirjallisuuskatsauksena toteutetussa kandidaatintutkielmassa selvitetään ja esitellään erilaisia digitaalisia työkaluja ja keinoja joita pk-yritykset voivat hyödyntää kansainvälistymisprosessissaan.fi
dc.description.abstractToivakka, Juuso Digitalization as a tool for internationalization of SMEs Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2018, 29 p. Information Systems, Bachelor’s Thesis Supervisor(s): Clements, Kati Digitalization is today’s trendy phenomenon, and is widely present in all areas of society. Comprehensively, digitalization can be defined as integration of dif-ferent technological solutions into people’s everyday life. These technologies include, for example, cloud computing, social media, big data, robotics and automation, as well as the Internet of things. The effects of digitalization are significant on business as well, and companies must often renovate their busi-nesses because of digitalization. Digitalization can, however, also be an assist-ing tool for seeking growth, profitability and competitiveness. By utilizing the technologies mentioned above, the goals can be achieved by reducing costs, streamlining activities and providing better customer experience. Besides larg-er companies, digitalization also affects the activities of SMEs. The use of digi-tal technologies is not at the same level in SMEs due to, for example, the lack of resources, the lack of know-how or entrepreneurs just haven’t found it neces-sary to take the digital leap. However, the exploitation of digitalization has also brought global competition with it, making it harder for SMEs to manage with-out utilizing the benefits of digitalization. As a result, more and more small and medium-sized enterprises must also seek growth from foreign markets to remain competitive. This Bachelor’s Thesis examines and presents various digi-tal tools and methods that SMEs can use in their internationalization process.en
dc.format.extent29
dc.language.isofi
dc.titleDigitalisaatio pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistymisen välineenä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805312926
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysokansainvälistyminen
dc.subject.ysopienet ja keskisuuret yritykset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record