Show simple item record

dc.contributor.advisorHusso, Marita
dc.contributor.advisorVirkki, Tuija
dc.contributor.authorParviainen, Tiia
dc.date.accessioned2018-05-28T11:42:33Z
dc.date.available2018-05-28T11:42:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58170
dc.description.abstractTutkimus käsittelee monikulttuurista väkivaltatyötä parisuhdeväkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten kanssa. Tutkimuksessa kysytään, millaiseksi väkivaltatyöntekijät hahmottavat työskentelyn uudessa monikulttuurisemmassa ympäristössä, minkälaisia vahvuuksia, heikkouksia ja kehittämismahdollisuuksia työskentelyssä on, ja miten maahanmuuttajanaisen erilaiset asemat ja taustat vaikuttavat väkivaltatyöskentelyyn ja väkivaltakierteen katkaisemiseen. Tutkimus jäsentää maahanmuuttajanaisten erilaisia asemia, jotka vaikuttavat heidän toimijuuteensa ja kykyyn vastaanottaa apua sekä sitä, mikä näiden asemien vaikutus on verrattuna valtaväestön kanssa tehtävään väkivaltatyöhön. Tarkastelun kohteena ovat myös turvakodin työntekijöiden arvio monikulttuurisen väkivaltatyön nykyisestä tasosta turvakodeissa sekä väkivaltatyöskentelyn kehittämistoiveet. Tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista sisällönanalyysia. Teoreettisena viitekehyksenä on käytetty intersektionaalista teoriaa. Sisällönanalyysin keinoin aineistosta oli eroteltavissa maahanmuuttajanaisten toimijuuteen vaikuttavia tekijöitä, jotka liittyivät yksilöllisiin, institutionaalisiin sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Väkivaltatyöskentelyä pyritään toteuttamaan kaikille asiakkaille samalla periaatteella asiakkaan yksilöllisyys ja erityispiirteet mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Suurimpana työskentelyyn vaikuttavana tekijänä oli yhteisen kielen puuttuminen, muita olivat eroavat näkemykset, psyykkiset tekijät ja yhteiskunnallinen asema. Maahanmuuttajataustaisilla naisilla esimerkiksi kielitaidon tai oleskeluvan puute saattoivat olla sellaisia avunsaamista vaikeuttavia tekijöitä, joista valtaväestö ei joudu kärsimään. Maahanmuuttajanaisten kanssa työskentely oli turvakodintyöntekijöiden mukaan yleensä hitaampaa, koska usein jouduttiin turvautumaan tulkkausapuun ja antamaan perusteellisempaa palveluohjausta. Haastateltavien kuvaukset näistä tekijöistä toivat esiin yhteiskunnan liian niukat resurssit väkivallan ehkäisemiseen ja hoitamiseen, maahanmuuttajanäkökulman huomioon ottamisen vähäisyyden sekä yhteiskunnan syrjivät käytännöt ja rakenteet.fi
dc.format.extent116
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkulttuurisensitiivisyys
dc.titleMonikulttuurinen väkivaltatyö turvakodeissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805282840
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysointersektionaalisuus
dc.subject.ysomaahanmuutto
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysoperheväkivalta
dc.subject.ysoparisuhdeväkivalta
dc.subject.ysoväkivaltatyö
dc.subject.ysolähisuhdeväkivalta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record