Show simple item record

dc.contributor.advisorSulkunen, Sari
dc.contributor.authorLeskinen, Hanna
dc.date.accessioned2018-05-28T07:31:46Z
dc.date.available2018-05-28T07:31:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58148
dc.description.abstractMaisterintutkielmassani kartoitettiin ammatillisen peruskoulutuksen äidinkielenopettajien ja ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuneiden käsityksiä lukutaidosta ja sen kehittämisestä. Vaikka pääpaino oli ammatillisessa äidinkielenopetuksessa, valmistuneet valottivat myös lukutaitoa työelämässä. Suomalaisnuorten lukutaito on ollut koulutuskeskustelujen kärkiaiheita jo vuosia, mutta se on keskittynyt lähinnä PISA-tutkimuksiin ja peruskouluikäisten nuorten lukutaitoon, samoin kuin lukutaidon kehityshankkeetkin. Ammattikoulussa opiskelevien tai jo työelämässä olevien lukutaitoa ei ole juurikaan tutkittu eikä aikuisten heikoista perustaidoista puhuta siinä määrin kuin lasten ja nuorten lukutaidosta. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä. Ammatillisen peruskoulutuksen äidinkielenopettajille oli oma kyselynsä ja ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuneille omansa. Kyselyyn vastasi 19 äidinkielenopettajaa ja 26 valmistunutta. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Teoreettisena viitekehyksenä toimi sosiokulttuurinen tekstitaitokäsitys, jonka mukaan tekstitaidot ovat tilannesidonnaisia ja yhteisöllisiä. Tutkimus keskittyi ammatillisen peruskoulutuksen lukutaidon tavoitteisiin, niiden saavuttamiseen, opetuksen haasteisiin ja valmistuneiden lukutaitokäsityksiin. Opettajien asettamat keskeiset tavoitteet opiskelijoiden lukutaidolle olivat sekä lukutaidon osa-alueisiin että tilanteiseen lukutaitoon liittyviä tavoitteita. Lukutaidon osa-alueisiin liittyvät tavoitteet olivat perustason taitoja: opiskelijoiden odotettiin hallitsevan mekaaninen lukutaito, luetun ymmärtäminen, medialukutaito sekä tiedonhaku. Nämä tavoitteet vastasivat tutkinnon perusteissa asetettuja lukutaidon tavoitteita. Tilanteiseen lukemiseen liittyvät tavoitteet painottuivat lukemiseen työssä. Opettajien mukaan opiskelijat saavuttivat lukutaidon tavoitteet vaihtelevasti. Vaihtelun syyt olivat yksilökohtaisia: opiskelijoiden motivaatio, erityistarpeet ja puutteelliset pohjataidot aiheuttivat vaihtelua opiskelijoiden taidoissa. Valmistuneet mainitsivat äidinkielenopetuksen suurimmaksi haasteeksi alakohtaisuuden ja tulevan ammatin huomioimisen, opettajat resurssit ja etenkin ajan puutteen. Molempien näkökulmasta haastavimpana nähtiin lukemiseen sitoutuminen. Valmistuneiden käsitykset lukutaidostaan painottuivat työelämän kontekstiin, ja erityisesti erilaisiin tekstilajeihin ja ‑tapahtumiin. Jatkotutkimusmahdollisuuksia ammatillisella puolella on runsaasti. Työnantajien ja ammatillisten opettajien lukutaitokäsitysten tutkiminen valaisisi tekstitaitoja työelämässä ja ammatillisessa opetuksessa.fi
dc.format.extent112
dc.language.isofi
dc.titleLukutaidon kehittäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa äidinkielenopettajien ja ammattikoulusta valmistuneiden näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805282815
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysolukeminen (toiminta)
dc.subject.ysotekstitaito
dc.subject.ysoäidinkieli (oppiaineet)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record