Show simple item record

dc.contributor.advisorLitmanen, Tapio
dc.contributor.authorKurki, Kaarle
dc.date.accessioned2018-05-25T13:13:58Z
dc.date.available2018-05-25T13:13:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58135
dc.description.abstractYhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa on viime vuosina lähestytty uusin tavoin ja aiempaa systemaattisemmin niin valtion liikuntahallinnossa kuin liikunta- ja urheilujärjestöissä. Siihen on velvoittanut ennen kaikkea uusi liikuntalaki (390/2015). Tässä tutkimuksessa tarkastelen, miten liikunnan ja urheilun lajiliitot ovat vastanneet velvoitteeseen edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tutkimuksen tarkoituksena on tukea yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta käytävää liikuntakulttuurista ja -poliittista keskustelua. Lajiliitot toimivat osana muutoksessa olevaa yhteiskuntarakennetta, jota tulkitsen Niklas Luhmannin systeemiteorian ja sen edelleen kehittelyjen avaamasta käsitteellisestä perspektiivistä sosiaalisena järjestelmänä. Keskeiseksi tarkastelukohteeksi nostan lajiliittojen ja valtion liikuntahallinnon välisen rakenteellisen kytkennän. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lähestyn tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä paitsi juridisina ja eettisinä periaatteina myös moniulotteisina ja kontekstiinsa sidonnaisina käsitteinä ja ilmiöinä. Analysoin lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön sisältöjä, merkityksiä, strategioita ja legitimointia teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmällä. Tutkimusaineisto koostuu 15 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta, jotka lajiliitot ovat laatineet valtionavustushakemustensa liitteeksi. Aineisto edustaa yhteensä 21 lajiliiton tulkintoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä. Sisällönanalyysin yhteenvetona esitän, että (1) lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö on laji-, lajikulttuuri- ja organisaatiokeskeistä; (2) lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö on pragmaattista; (3) lajiliitot ovat teorialähtöisesti tyypiteltävissä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön strategisilta lähestymistavoiltaan; sekä (4) aineistolähtöisesti on havaittavissa lajiliittojen tyypillisesti noudattamia ja hyödyntämiä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön strategioita. Tutkimus osoittaa, että lajiliittojen sisällöiltään moninainen ja monitasoinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö saa legitimointinsa varsin yhteneväisistä perusteluista. Lähes poikkeuksetta lajiliitot kommunikoivat yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta moraalisina periaatteina, juridisina velvoitteina ja toiminnallisina etuina. Merkityksensä yksittäiset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset saavat kunkin lajiliiton omassa kommunikaatioprosessissa. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun velvoite on melko luontevasti asettunut osaksi lajiliittojen sisäisiä prosesseja.fi
dc.format.extent156
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikunta- ja urheilujärjestelmä
dc.subject.otherliikuntakulttuuri
dc.subject.otherluhmannilainen systeemiteoria
dc.subject.otherlajiliitot
dc.subject.othersisällönanalyysi
dc.titlePeriaatteet, velvoitteet ja edut liikkeessä : systeemiteoreettinen tulkinta lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805252802
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysotasa-arvo
dc.subject.ysoyhdenvertaisuus
dc.subject.ysosyrjintä
dc.subject.ysoyhdenvertaisuuslaki
dc.subject.ysolaki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record