Show simple item record

dc.contributor.advisorNikander, Riku
dc.contributor.authorRantanen, Virpi
dc.date.accessioned2018-05-25T08:35:08Z
dc.date.available2018-05-25T08:35:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58098
dc.description.abstractIkääntyneiden ihmisten kotona asumista korostava vanhuspolitiikka painottaa ennaltaehkäisevien toimintamallien kehittämistä. Euroopassa viime vuosina kasvussa olleen green care –maatilapäivätoiminnan on kansainvälisissä tutkimuksissa todettu tukevan ikääntyneiden terveyttä, toimintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäämällä osallistujien fyysistä ja sosiaalista aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä, osallisuutta, ulkoilua ja toimintaympäristöstä saatavia virikkeitä. Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin kesäkaudella 2017 Keski-Suomessa toteuttamassa Hyvinvointia maatilalta -hankkeessa kehitettiin suomalaisittain uutta toimintamallia ikääntyneiden maatilapäivätoimintaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mikä merkitys maatilapäivätoiminnalla on ikääntyneille. Hyvinvointia maatilalta –hankkeeseen osallistui kolmekymmentä pääosin 65-91-vuotiasta ihmistä. Tutkimukseen heistä valittiin harkinnanvaraisesti kaksitoista (n=12) henkilöä. Tutkimuksen laadullinen aineisto kerättiin teemahaastattelulla. Kerätty aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä laadullisella sisällönanalyysillä. Maatilapäivätoiminnan merkitys ikääntyneille osoittautui vahvasti osallistujan taustasta riippuvaiseksi. Erityisesti osallistujan kokemus itselle mielekkäästä ympäristöstä oli tärkeää. Merkityksellisessä toiminnassa keskeisiä elementtejä olivat toimintaympäristön ohella toiminnan tarjoamat sosiaaliset suhteet ja mielekäs tekeminen sekä osallistujan aktiivisuuden lisääntyminen. Positiivisten merkitysten ohella maatilaympäristön mahdollinen vieraus ja toiminnassa koettu epäonnistuminen tai hämmennys aiheuttivat osalla haastatelluista myös pettymyksen tunteita. Parhaimmillaan maatilapäivätoiminnalla voitiin tukea ikääntyneen tunnetta omassa elämässään osallisena olemisesta. Maatilalla järjestettävällä päivätoiminnalla voidaan tukea niiden ikääntyneiden koettua osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja elämän tarkoituksellisuuden tunnetta, joille maatila on tuttu ja aiemmista kokemuksista mielekäs ympäristö. Täten maatilaa voidaan tarjota vaihtoehtoisena päivätoimintaympäristönä perinteisten päivätoimintakeskusten rinnalla. Vaihtoehtoisilla toimintamuodoilla voidaan entistä paremmin huomioida ikääntyneiden yksilölliset tarpeet terveyden, toimintakyvyn ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa.fi
dc.description.abstractPolicymakers emphasize the importance of societal supporting for older adults that enable their living at home as long as possible. Thus, it is important to develop new concepts to support active living, which supports physical and social function. In Europe, day care of older adults at green care farms has increased substantially in a few years. Indeed, many reports indicate that day care at green farms can help to support health and functional ability of older adults by increasing their physical and social activity, communality and social engagement. GeroCenter Foundation for Aging Research & Development carried out a project ‘Welfare from Farm’, which focused on developing new day care concept for older adults in Finland during summer 2017. The purpose of this Master thesis was to investigate what is the meaning of day care organized at green farms for older adults. Thirty older adults took part in the project. Twelve of them (n=12) were interviewed with theme interview method. The interviews were analyzed using the qualitative content analysis method. As a positive meaning of day care at green farms, previous positive experiences from green farms earlier in their life helped older adults to feel green care at farm as home. Important elements were meaningful work at farms and social engagement in addition to physical and social activity itself. However, older adults’ unfamiliarity with green farms beforehand and different type failures with regard to expectations meant disappointment of day care at green farm. Day care at green farms can support participation, communality and physical and social activity of those older adults’ who have earlier experience from green farms. Thus, day care at green farm offers an alternative for organizing day care for order adults, which to pay attention to their individual challenges with health and maintain ability to live at home as long as possible.en
dc.format.extent64
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleMaatilapäivätoiminnan merkitys ikääntyneille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805252771
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysopäivätoiminta
dc.subject.ysogreen care
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysohenkinen hyvinvointi
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysovanhustyö
dc.subject.ysoavopalvelut
dc.subject.ysokuntoutuminen
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysomuistisairaudet
dc.subject.ysoelämänlaatu
dc.subject.ysovanhukset
dc.subject.ysovirikkeet
dc.subject.ysokotona asuminen
dc.subject.ysopsyykkinen toimintakyky
dc.subject.ysovanhuspalvelut
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record