Show simple item record

dc.contributor.advisorSavolainen, Hannu
dc.contributor.authorMendoza Hayward, Aidan Antonio
dc.date.accessioned2018-05-21T05:56:36Z
dc.date.available2018-05-21T05:56:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58028
dc.description.abstractTo inform inclusive educational practice, it is important to consider the experiences of inclusive classroom students. The current study aimed to examine student perceptions of co-teaching practices in inclusive classrooms. In addition to general student attitudes towards co-teaching, the study focused on academic achievement, teacher availability, learning environment and co-teachers’ collaborative relationship as perceived by students in co-taught classrooms. Quantitative survey research was conducted in two lower secondary schools in Central Finland. A questionnaire consisting of multiple Likert scales was answered by 226 students with varying experiences of co-teaching. In addition to student perceptions, data on school motivation, academic achievement and received support for learning and schooling was collected. Overall, students’ perceptions of co-teaching were positive. Co-teaching did not affect students’ academic self-concept. Students did not perceive increased involvement, cooperation nor equity in co-taught settings. Teacher availability was also perceived to be similar in co-taught and non-co-taught classrooms. Co-teachers’ collaborative relationships were perceived as functional and equitable. In the context of the study, co-teaching can be considered as effective as traditional teaching methods. Results seem to indicate that co-teachers may not be providing enough student-centered teaching and collaborative learning opportunities. It would be important to further research co-teachers’ practice.en
dc.description.abstractInkluusiokäytäntöjen kehittämisessä on erittäin tärkeää huomioida inkluusioluokkien oppilaiden kokemukset opetuksesta. Tällä perusteella pro gradu -tutkimuksessa selvitettiin yläkoululaisten näkökulmia samanaikaisopetuksesta inkluusioluokissa. Oppilaiden yleisen suhtautumisen samanaikaisopetukseen lisäksi tutkittiin oppilaiden näkökulmia koulumenestyksestä, opettajilta saadusta tuesta, oppimisympäristöstä ja opettajien yhteistyösuhteesta samanaikaisopetuksen yhteydessä. Määrälliseen tutkimukseen osallistuivat kahden keskisuomalaisen koulun 226 oppilasta, joilla on ollut eri kokemuksia samanaikaisopetuksesta. Oppilaat vastasivat kyselyyn, joka koostui useammasta Likert-asteikkoon perustuvasta mittarista. Lisäksi kerättiin tietoa oppilaiden koulumotivaatiosta, koulumenestyksestä ja oppilaille annetusta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Oppilaat suhtautuivat melko positiivisesti samanaikaisopetukseen. Samanaikaisopetuksella ei ollut vaikutusta oppilaiden oppimisminäkäsitykseen. Samanaikaisopetus ei näyttänyt vaikuttavan oppilaiden kokemaan osallistumiseen, yhteistyöhön ja tasa-arvoisuuteen. Oppilaat kokivat saavansa yhtä paljon tukea opettajilta siitä huolimatta, oliko samanaikaisopetus käytössä. Opettajien yhteistyösuhteet koettiin toimiviksi ja tasa-arvoisiksi. Samanaikaisopetus todettiin yhtä tehokkaaksi opetusmenetelmäksi kuin tavallinen opetus. Tulosten perusteella voidaan päätellä, ettei samanaikaisopetuksen yhteydessä tarjota riittävästi oppilaskeskeisiä ja yhteistoiminnallisia oppimisaktiviteetteja. Samanaikaisopetusta on kuitenkin vielä tutkittava.fi
dc.format.extent93
dc.language.isoen
dc.subject.otherco-teaching
dc.subject.otherteam teaching
dc.subject.otherstudent attitudes
dc.subject.otheracademic achievement
dc.subject.otherlearning environment
dc.subject.otherteacher collaboration
dc.titleStudents' Perceptions of Co-Teaching in the Inclusive Classroom
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805212688
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMaster's Degree Programme in Educationfi
dc.contributor.oppiaineMaster's Degree Programme in Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysosamanaikaisopetus
dc.subject.ysoyhteisopettajuus
dc.subject.ysoerityisoppilaat
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoeriyttäminen
dc.subject.ysolearning environment
dc.subject.ysoco-teaching
dc.subject.ysoco-teaching
dc.subject.ysopupils with special needs
dc.subject.ysoinclusion
dc.subject.ysodifferentiation (teaching methods)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record