Show simple item record

dc.contributor.advisorKujala, Tuomo
dc.contributor.advisorParviainen, Tiina
dc.contributor.authorPietilä, Iikka
dc.date.accessioned2018-05-15T21:54:17Z
dc.date.available2018-05-15T21:54:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57978
dc.description.abstractMeditaatiotekniikat tarjovat laajalti mahdollisuuksia hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä stressin lievittämiseen. Useat neurotieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet välittömiä tuloksia meditatitiivisten tekniikoiden soveltamisen ja aivojen oskillatoristen mekanismien välisessä suhteessa. Meditaatiolla on osoitettu olevan myös pitkäaikaisia vaikutuksia, joihin sisältyy ahdistuneisuuden ja murheen väheneminen. Keskittymistä tukevan aivokäyttöliittymän alustavan suunnittelun tueksi tutkittiin alpha-aallonpituuden käyttäytymistä ahdistuneisuuden ja mindfulnessin tiloissa ja niiden välisiä eroja lähestyttiin aktivaatio-/inhibitio -persoonallisuuspiirteiden sekä ahdistuneisuuteen taipuvaisuuden valossa. Tutkimus toteutettiin Jyväskylän monitieteisessä aivotutkimuskeskuksessa (CIBR) MEG-laboratoriossa persoonallisuuspiirteitä ja taipumuksia mittaavia standardikyselyitä hyödyntäen. Tutkimukseen osallistui 27 koehenkilöä vuoden 2017 toisen puolikkaan aikana. Tutkimustulokset ehdottavat, että mindfulnessin ja ahdistuneisuuden tilat voidaan erottaa toisistaan. Löydökset antavat myös tukea hypoteesille, että tietyt palkitsemiseen liittyvät persoonallisuuspiirteet korreloivat alpha-aallonpituuden voimakkuuden kanssa eri tavoin erilaisissa kognitiivisissa tiloissa. Tulokset tarjoavat lisätietoa persoonallisuuspiirteiden ja alpha-aallonpituuden käyttäytymisestä erilaisissa tiloissa ja voivat edesauttaa aivokäyttöliittymän suunnittelua. Asiasanat: Kognitiivinen neurotiede, ahdistuneisuus, meditaatio, mindfulness, aivokäyttöliittymä, alpha, oskillaatiofi
dc.description.abstractMeditation techniques are potential tools for wellbeing improving and maintaining and stress reduction. Various neuroscientific studies show immediate results of meditative techniques influencing oscillatory mechanisms in the brain. Meditation has also been shown to have long-term effects that include overall decrease of anxiety and worry. To form a preliminary framework for developing a brain-computer inter-face system for sustained attention enhancement, the behaviour of alpha fre-quency band during states of anxiety, mindfulness and rest was studied, and the differences were juxtaposed with personality traits of anxiety, inhibition and activation. This study was conducted at the Jyväskylä Centre for Interdisciplinary Brain Research using MEG laboratory and standardised scales measuring personality traits and tendencies (BAI and BIS/BAS). The experiment was conducted on 27 subjects during the second half of 2017. Results implicate that states of mindfulness and anxiety are distinguishable from each other and from resting control state. Findings also suggest that certain reward responsiveness affiliated personality traits correlate with alpha frequency power in distinct cognitive states. Further the difference between alpha power and these states could be linked to differences in personality traits and tendencies. Results offer insight on the relation of personality traits and alpha frequency band behaviour in different cognitive states. Keywords: Cognitive neuroscience, anxiety, meditation, mindfulness, brain-computer interface, BCI, alpha, oscillationen
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherCognitive neuroscience
dc.subject.otheranxiety
dc.subject.othermeditation
dc.subject.othermindfulness
dc.subject.otherbrain-computer interface
dc.subject.otherBCI
dc.subject.otheralpha
dc.subject.otheroscillation
dc.titleAlpha frequency discrepancy and trait anxiety, activation, and inhibition in states of anxiety and mindfulness
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805162617
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineCognitive Scienceen
dc.contributor.oppiaineKognitiotiedefi
dc.date.updated2018-05-15T21:54:17Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record