Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma, Eetu
dc.contributor.authorLaukka, Michael
dc.date.accessioned2018-05-14T11:05:20Z
dc.date.available2018-05-14T11:05:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57958
dc.description.abstractDigitalisaatio on integroitunut osaksi kaikkea nyky-yhteiskunnissa, ainakin län-simaissa, eikä kulutusympäristö ole poikkeus. Muuttuva kulutusympäristö asettaa uusia haasteita niin yksilöille, kuin organisaatioillekin käynnissä olevan digitaalisen muutoksen aikana. Muutokset ovat nopeita ja laajoja. Teknologia sekä niiden sovellukset kehittyvät ennennäkemättömällä vauhdilla, joka johtaa myös tuotteiden ja palveluiden nopeaan kehittymiseen sekä uusien ideoiden ja konseptien syntymiseen. Tämä tutkimus pyrkii selvittämään, mitkä ovat digi-talisaation merkittävämpiä muutoksia yksilön kuluttajakäyttäytymiselle ja tar-kastelemaan niiden merkittävyyttä. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauk-sena ja siinä käytettiin lähteiden hakuun pääasiassa kahta elektronista kirjastoa sekä erityisen hyväksi katsottujen lähteiden lähdeluetteloita. Digitalisaatiolla havaittiin olevan merkittävä vaikutus kulutusympäristöön ja sen kautta kulut-tajien kulutustyyleihin, päätöksentekoon sekä käyttäytymisen motiiveihin.fi
dc.description.abstractDigitalization has integrated into almost everything in current societies, at least in the western world, and modern consumption is not an exception. Changing environment of consumption sets new challenges for individuals and organiza-tions during the ongoing digital transformation. The changes are vast and hap-pen quickly. Technology and their applications evolve quicker than ever before which also leads into faster development of products, services and even new concepts or ideas. This thesis strives to examine the effects of digitalization on individual’s consumer behavior and reflect their significance. This thesis is con-ducted as a literature review. It uses mainly two electronical libraries for sources and in addition bibliographies of excelling sources. It was observed that digitalization has had significant effects on the prevalent environment of con-sumption and hence on individuals’ styles of consumption, decision making and motives of consumption.en
dc.format.extent39
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherdigitalisaatio
dc.subject.otherdigitaalinen muutos
dc.subject.otherdigitalisoituminen
dc.subject.otherkuluttajakäyt-täytyminen
dc.subject.otherkulutusympäristö
dc.subject.otherkulutustyylit
dc.subject.otherdigitalization
dc.subject.otherdigital transformation
dc.subject.otherdigitization
dc.subject.othercustomer behav-ior
dc.subject.otherconsumption environment
dc.subject.otherstyles of consumption
dc.titleDigitalisaation vaikutukset yksilön kuluttajakäyttäytymiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805142559
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiede
dc.date.updated2018-05-14T11:05:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record