Show simple item record

dc.contributor.advisorClements, Kati
dc.contributor.authorKronholm, Kristiina
dc.date.accessioned2018-05-09T10:58:57Z
dc.date.available2018-05-09T10:58:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57910
dc.description.abstractTämä kandidaatintutkielma on tutkimus digitalisaation vaikutuksesta kau-punkisuunnitteluun. Tutkimus on tehty kirjallisuuskatsauksena, jossa tarkastellaan ensin digitalisaatiota terminologisesti ja ilmiötasolla. Digitalisaatio on käsitteenä vielä suhteellisen uusi ja vakiintumaton, joten siitä on pyritty eri lähteiden ja kontekstien avulla saamaan kattava kuva ja käsitys informaatioteknologisena tekijänä ja ilmiönä. Digitalisaatio liittyy käsillä olevaan valtavaan tiedon määrän kasvuun, jota on vaikea jäsentää ja analysoida. Tätä tietoa voidaan kutsua massadataksi. Kaupunkisuunnittelu puolestaan on yhteiskunnallisesti säännelty ja tarkasteltu tekijä, joka on kaupunkien kehitystä määräävä ja kontrolloiva tekijä. Kaupunkisuunnittelu ottaa huomioon kaikki kaupungin asukkaat, sekä palvelut, joita puolestaan tuottavat esimerkiksi yritykset. Näille kohderyhmille on tarkoitus luoda optimaalisin ympäristö toimia ja kehittyä turvallisesti. Näiden kahden kokonaisuus voidaan yhdistää kaupunkisuunnittelun digitalisaation käsitteeksi, joka merkitsee digitaalisuutta hyödyntävän teknologian avulla tehtävää suunnittelua kaupungin alueella. Tämä tutkimus tarkas-telee tämän käsitteen lähtökohtia ja tulevaisuutta. Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksella keräämällä aineistoa tietojärjestelmätieteelle relevan-teista julkaisuista. Teknologia on ihmisyhteisöjen pitkään hyödyntämä väline saavuttaa parempi elintaso ja hyvinvointi, kehittämällä apuvälineitä robotii-kan ja automatisaation avulla. Digitalisaation tuomat teknologiset välineet, kuten esineiden internet, tekoäly, massadata, robotisaatio, paikannus- ja valvontateknologiat, sekä sosiaalinen media hyödyttävät kaupunkisuunnittelun kohteita, kuten liikennettä, palveluita ja liiketoimintaa, terveydenhuolto, hallinto, talous ja teollisuus, sekä infrastruktuuri. Tutkimus hyödyttää kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneita kansalaisia, yhteisöjä, kaupunkeja ja erilaisia palveluntarjoajia, jotka toimivat älykkään kaupunkikokonaisuuden yhteydessä. Lisäksi tutkimus pyrkii nivoutumaan osaksi tietojärjestelmätieteen kokonaisuutta, tuottaen relevanttia ja oleellista informaatioteknologista tietoa. Tutkimus valaisee digitalisaation kohteita erinäisten oleellisten teknologioiden kautta, joiden avulla digitalisaation vai-kutus kaupunkisuunnittelussa selkiytyy.fi
dc.description.abstractThis is a bachelor’s thesis which is a research on the impact of digitalization (or digitization) to urban planning. The research is methodized by searching literal sources which present digitalization as a phenomenon and terminolog-ically. As a term, digitalization is learned relatively new and unestablished. This thesis aims to present the term in a light of multiple sources and contexts to give a wide and inclusive frame as a field of society and information tech-nology. Digitalization has an impact of current occasion of rapid and massive increasing of data what is a difficult subject to analyze or organize. This data could be named as “big data”. Urban planning is regularized and observed crucial factor, that has an impact on development of cities as a supervisor and legally determing factor. Urban planning takes account on all the residents and services that are brought from egg. different companies. These objects are meant to be served a city that has the most optimally and safely environment to function and de-velop. The unity of these two terms can be combined as a term called: digitali-zation in urban planning. This stands for a technologically performed plan-ning in an urban area. This research gives a view through this term’s offset and future who have a meaning of observing technology as a part of the de-velopment of society and the field of information system science in a context of city. This review has been proceeded by observing sources from relevant publishers of the field of information technology. Technology is an advanced tool of human communities to reach a better standard of living and well-being. For example, by developing tools that help through robots or adjustments. Urban planning could be observed through different literal sources that present it as a theme of development and starting point but also as a term that will invariably change and evaluate and has an impact from digitalization. The tools and technologies of digitalization are GPS-technology, IoT, AI, Robotization, sensors and social media. These aspects affect to targets of urban planning which are traffic, services, health care, gov-ernance, industry, security and infrastructure. The digitalized urban planning can be seen as technologized cities, so called “smart cities”. This research ben-efits the citizen, communities, urban areas ja different service providers. As an academic resource this thesis is aiming to become a part of the unity of Infor-mation System science by adding it’s value and providing relevant and specif-ic academic knowledge. The paper enlightens the effects through the targets and technologies by presenting the impacts and values given by the digitali-zation.en
dc.format.extent32
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherDigitalisaatio
dc.subject.otherkaupunkisuunnittelu
dc.subject.otherälykaupunki
dc.subject.otherteknologisoituminen
dc.subject.othermassadata
dc.titleDigitalisaation vaikutukset kaupunkisuunnittelussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805092512
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiede
dc.date.updated2018-05-09T10:58:58Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record