Show simple item record

dc.contributor.advisorKasila, Kirsti
dc.contributor.advisorOjala, Kristiina
dc.contributor.authorHynynen, Tuuli
dc.date.accessioned2018-05-03T13:25:55Z
dc.date.available2018-05-03T13:25:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1869824
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57842
dc.description.abstractHynynen, T. 2018. Nuorten koettu terveys, sosioekonominen asema ja sosioekonomiset terveyserot. WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma, 65 s., (2 liitettä). Sosioekonomiset terveyserot ovat systemaattisia eroja terveydessä, kuolleisuudessa ja sairastavuudessa, joita ei voida selittää pelkästään terveyskäyttäytymisen tai biologisten ominaisuuksien kautta. Aikuisilla sosioekonomisia terveyseroja on tutkittu huomattavasti enemmän kuin nuorilla. Kuitenkin eroja koetussa terveydessä, terveyskäyttäytymisessä ja hyvinvoinnissa on todettu olevan myös nuorilla esimerkiksi koulutusasteen mukaan. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin tutkimuskirjallisuuden ja määrällisen tutkimuksen kautta nuorten koettua terveyttä, sosioekonomista asemaa ja sosioekonomisia eroja koetussa terveydessä. Tutkimuksen aineistona oli WHO-Koululaistutkimuksen suomalaisten 9.-luokkalaisten kyselyaineisto aikaväliltä 2002–2014. Aineisto koostui yhteensä 7432 vastauksesta, joista 48,1 prosenttia oli poikien vastauksia. Aineiston analyysimenetelminä käytettiin ristiintaulukointia, yksisuuntaista varianssianalyysia, X2-riippumattomuustestiä, binääristä logistista regressioanalyysiä ja Poisson regressioanalyysiä. Nuorten sosioekonominen asema oli yhteydessä nuorten koettuun terveyteen siten, että korkean sosioekonomisen aseman nuorista suurempi osa koki terveytensä hyväksi alhaisen sosioekonomisen aseman nuoriin verrattuna. Sosioekonomisen aseman mittareiden käyttö on kuitenkin edelleen kirjavaa ja tulosten vertailtavuus haastavaa. Nuoret kokevat terveytensä pääosin hyväksi ja oireilussa on tapahtunut tutkimuslähteestä ja tutkimuksen kohteena olevasta maasta riippuen vaihtelevia muutoksia viimeisen 20 vuoden aikana. Sukupuolten välillä on eroja koetussa terveydessä sosioekonomisen aseman mukaan, mutta lisätutkimuksia tarvitaan tunnistamaan niitä vaikutusketjuja, jotka johtavat sukupuolten välisiin eroihin.fi
dc.description.abstractHynynen, T. 2018. Adolescent self-rated health, socioeconomic status and socioeconomic inequalities in health. Results of the HBSC-study. University of Jyväskylä, Master’s thesis, Health Education, 65 pp., (2 appendixes). Socioeconomic inequalities in health are systematic differences in health, mortality and morbidity which cannot be explained by individual health behaviour of biological variation. Most previous studies have focused on socioeconomic inequalities in adult health. However, several studies have argued that socioeconomic inequalities exist among adolescents too. These inequalities in adolescent self-rated health, health behaviour and wellbeing are discovered for example according to education level. The aim of this master´s thesis is to investigate the extent of differences in adolescent self-rated health, socioeconomic status and socioeconomic inequalities in health. The data for this study was collected from The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study from Finnish 9th graders between years 2002–2014. The cross-sectional data consisted of adolescents´ self-completion questionnaires and the total sample included 7432 adolescents of which 48,1 percent were boys. Multiple statistical analyses were performed: cross-tabulation, one-way analysis of variance (ANOVA), X2 -test, binary logistic regression and Poisson logistic regression. As a result, adolescent socioeconomic status has association to adolescent self-rated health. The higher perceived socioeconomic economic status the larger percentage of adolescents rated their health as good compared to low perceived socioeconomic status. Studies on adolescent socioeconomic inequalities in self-rated health still lack comparative data because different measures have been used. A large percentage of adolescents rated their health as good. Differences in multiple health complaints showed different patterns during past 20 years according to different studies or different target countries. Differences between girls and boys emerged but still different chains of risks are unknown that lead to differences between genders.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (70 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othernuoret
dc.subject.otherkoettu terveys
dc.subject.otheritsearvioitu terveys
dc.subject.otheroireilu
dc.subject.othersosioekonominen asema
dc.subject.othersosioekonomiset terveyserot
dc.titleNuorten koettu terveys, sosioekonominen asema ja sosioekonomiset terveyserot : WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805032449
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2018-05-03T13:25:55Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokoettu terveys
dc.subject.ysoitsearviointi
dc.subject.ysoterveys
dc.subject.ysososioekonominen asema
dc.subject.ysoterveyserot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record