Show simple item record

dc.contributor.advisorLaine, Timo
dc.contributor.authorHalme, Minna
dc.contributor.authorLindström, Johanna
dc.date.accessioned2018-04-30T11:56:06Z
dc.date.available2018-04-30T11:56:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1869740
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57799
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Halme, Minna & Lindström, Johanna. 2018. Kolme näkökulmaa nuorten tulevaisuuskuviin. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 72 sivua. Pro gradu -työssämme tutkimme sitä, millaisena yläkoulun yhdeksäsluokkalaiset nuoret näkevät tulevaisuutensa kymmenen vuoden kuluttua. Tutkimusaineisto koostui 42:n yhdeksäsluokkalaisen kirjoitelmista koskien omia tulevaisuuskuviaan. Menetelmänä käytimme tulevaisuuden muistelua. Tarkastelimme nuorten tulevaisuuskuvia Bourdieun pääomateorian, Havighurstin kehitystehtäväteorian ja Arnettin muotoutuvan aikuisuuden teorian kautta. Tutkimuksemme oli laadullinen ja analyysimenetelmänä käytimme sisällönanalyysia. Tulostemme mukaan nuoret kokivat tärkeänä tulevaisuudessaan taloudellisen pärjäämisen, koulutuksen ja työn sekä ystävyyssuhteet. Ongelmissa he useimmiten turvasivat edelleen lapsuudenperheeseensä. Nuoret eivät olleet vielä läpäisseet kaikkia varhaisen aikuisuuden kehitystehtäviä, vaan heidän voidaan sanoa olleen muotoutuvan aikuisuuden vaiheessa. Mielenkiintoista ja pohdinnan arvoista tutkimuksemme tuloksissa oli se, mitä asioita nuoret eivät nähneet omassa tulevaisuudessaan eli varhaisessa aikuisuudessa tärkeinä. Näitä kutsuimme sokkopisteiksi, joihin voi ohjauksen kautta vaikuttaa. Tällaisia sokkopisteitä olivat sosiaalisen aseman merkityksettömyys tulevaisuudessa sekä kyvyttömyys nähdä oppimista ja taitojen karttumista muuten kuin formaalisten koulujärjestelmien kautta. Aikuisuus, perheen perustamisen ja kehitystehtävien läpäiseminen siirtyivät tutkimuksemme tulosten mukaan myöhemmäksi. Nuorten sokkopisteiden havaitsemattomuuteen voisimme vastata pätevän oppilaanohjauksen avulla.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (72 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertulevaisuuden muistelu
dc.subject.othertulevaisuuskuvat
dc.titleNeljä näkökulmaa nuorten tulevaisuuskuviin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804302401
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2018-04-30T11:56:06Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysonuoruus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysotulevaisuus
dc.subject.ysopääoma
dc.subject.ysoaikuisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record