Show simple item record

dc.contributor.advisorHonko, Mari
dc.contributor.authorPuhakka, Patricia
dc.date.accessioned2018-04-29T12:47:17Z
dc.date.available2018-04-29T12:47:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57793
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastellaan suomea toisena kielenä opiskelevien oppilaiden Arvaa sana -pelissä käyttämiä sanan selittämisstrategioita. Arvaa sana -peli on Niilo Mäki Instituutin sekä Lukumummi ja -vaari toiminnan yhteistyössä kehittämä opetuskäyttöön tarkoitettu peli. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä, sillä S2-oppilaiden määrä kouluissa kasvaa. Aineistona on kolme 20 minuutin mittaista videota oppilaiden pelituokioista ja niiden litteraatit. Tapaustutkimukseen osallistui pelikerroista riippuen neljästä viiteen 5 luokkalaista S2-oppilasta. Analyysikehikko on muodostettu Lavosen (2008) tutkielmaa mukaillen, jossa tarkastellaan myös sananselittämistä eri näkökulmasta. Tässä tutkielmassa selittäjinä toimivat S2-oppijat. Analyysis-sa huomioidaan tilanteen pelillisyys. Aiempien tutkimusten mukaan sananselittäminen on kiinte-ästi yhteydessä selittäjän sanan osaamiseen ja sen tasoihin. Aineistossa oppilaat selittävät sanoja käyttäen eniten semanttisiin suhteisiin sekä tilannekuvauk-siin perustuvia selittämisstrategioita. Selittämisstrategioiden ja selitystapojen käytössä on selvästi yksilöllisiä eroja. Käytetyt selittämisstrategiat ovat sekä verbaalisia että non-verbaalisia. Selittä-minen tapahtuu vain harvoin sanan rakenteen, muodon tai kieliopin avulla. Arvaa sana -peli toi-mii aineiston perusteella oppimispelinä, sillä se motivoi oppilaita vuorovaikutukseen ja spontaa-niin kielen käyttöön.fi
dc.format.extent28
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othersuomi toisena kielenä
dc.subject.othersanan osaaminen
dc.subject.otheroppimispelit
dc.subject.othersananselittäminen
dc.title”Mikä on ku sä meet metässä pam pam pam pam pam” : S2-oppilaiden selittämisstrategiat Arvaa sana -pelissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804292393
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kieli
dc.date.updated2018-04-29T12:47:17Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record