Show simple item record

dc.contributor.advisorTarkka, Ina
dc.contributor.authorWackström, Nanna
dc.date.accessioned2018-04-25T09:06:48Z
dc.date.available2018-04-25T09:06:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1869445
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57746
dc.description.abstractForskningens bakgrund och syfte: Fysisk aktivitet är en central del i vården av typ 2-diabetes. Trots påvisade positiva effekter av regelbunden fysisk aktivitet verkar en liten andel diabetiker vara fysiskt aktiva. Smärta har i tidigare studier identifierats som ett hinder till fysisk aktivitet bland diabetiker och man har kunnat se samband mellan kronisk smärta och svårigheter att utföra fysisk aktivitet. Det finns dock endast ett fåtal studier som undersöker detta samband. Syftet med denna avhandling var att kartlägga förekomsten av kronisk smärta bland äldre personer med typ 2-diabetes och att undersöka sambandet mellan kronisk smärta och fysisk aktivitet. Forskningsmaterial och –metoder: Datamaterialet som användes i avhandlingen är en del av forskningsprojektet God vård vid diabetes, som genomfördes av Folkhälsans forskningscentrum och avdelningen för folkhälsovetenskap vid Helsingfors universitet. Materialet samlades in som en enkätstudie år 2011. I avhandlingen avgränsades samplet till respondenterna i åldern 65–75 år (N = 1386). Forskningsvariablerna skapades utifrån frågor som kartlade smärta och fysisk aktivitet. Som huvudsakliga analysmetoder användes korstabulering, X2-test och logistisk regressionsanalys. Resultat: Kronisk smärta förekom hos 64,3 % av respondenterna i det undersökta samplet. Av dem som hade kronisk smärta utförde 74,0 % åtminstone vardagsmotion, jämfört med 81,6 % av dem som inte hade kronisk smärta. Den kroniska smärtan i sig hade inte ett samband med fysisk aktivitet, då sambandet testades under kontroll för utvalda kontrollvariabler. Då frekvensen respektive intensiteten av smärtan beaktades hade smärtan däremot betydelse. Ofta förekommande smärta, liksom också stark smärta, minskade sannolikheten för fysisk aktivitet bland dem som hade kronisk smärta, också under kontroll för kontrollvariablerna. Sannolikheten för fysisk aktivitet minskade också med högre ålder och BMI, men ökade med högre grad av autonom motivation och energi. Frekvensen respektive intensiteten av smärtan var inte relaterad till vilken typ av fysisk aktivitet (vardagsmotion eller hälsomotion) respondenterna utförde. Slutsatser: Kronisk smärta verkar vara vanligt förekommande bland äldre personer med typ 2-diabetes och värd att beakta i samband med rådgivning om fysisk aktivitet i denna patientgrupp. En noggrann bedömning av smärta rekommenderas för att identifiera dem som har ofta förekommande och stark smärta.fi
dc.description.abstractBackground and purpose: Physical activity is a key component in the management of type 2 diabetes. Although health benefits of regular physical activity, adherence to physical activity among people with type 2 diabetes seems to be low. In previous studies, pain has been identified as a barrier to physical activity among people with diabetes and a relationship between chronic pain and difficulties following an exercise plan has been seen. However, there are only a few studies investigating this relationship. The aim of this thesis was to evaluate the prevalence of chronic pain among elderly people with type 2 diabetes and to examine the relationship between chronic pain and physical activity. Methods: The data was a part of the research project Good care in diabetes, carried out by Folkhälsan Research Center and the Department of Public Health at the University of Helsinki. The data was collected through a mail survey in 2011. Only respondents aged 65–75 years were included in the present analysis (n = 1386). The primary study variables were created from questions measuring pain and physical activity. In data analysis cross tabulation, X2-test and logistic regression analysis were used. Results: Chronic pain was reported by 64.3% of respondents. Of respondents with chronic pain, 74.0% performed at least incidental physical activity, compared to 81.6% of respondents without chronic pain. After adjusting for several control variables, chronic pain in itself was not related to physical activity. When frequency and intensity of pain were taken into account, however, there was a significant relationship. Frequent pain, as well as severe pain, was related to decreased likelihood of being physically active among respondents with chronic pain, even after adjusting for the control variables. The likelihood of being physically active also decreased with higher age and BMI, but increased with higher autonomous motivation and energy. Frequency and intensity of pain were not related to what type of physical activity (incidental physical activity or health exercise) respondents performed. Conclusions: Chronic pain seems to be prevalent among elderly people with type 2 diabetes and should be taken into account when giving physical activity guidance in diabetes care. A comprehensive assessment of pain is recommended to identify individuals with frequent and severe pain.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (69 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoswe
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertyp 2-diabetes
dc.subject.otherkronisk smärta
dc.subject.otherfysisk aktivitet
dc.subject.otheräldre
dc.titleSamband mellan kronisk smärta och fysisk aktivitet bland äldre personer med typ 2-diabetes
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804252359
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.date.updated2018-04-25T09:06:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysoaikuistyypin diabetes
dc.subject.ysokrooninen kipu
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record