Show simple item record

dc.contributor.advisorKasila, Kirsti
dc.contributor.authorKolmonen, Hanna
dc.date.accessioned2018-04-25T04:44:41Z
dc.date.available2018-04-25T04:44:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1869441
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57741
dc.description.abstractLasten ja nuorten vähäiseen fyysiseen aktiivisuuteen on pyritty viime vuosina vastaamaan eri sektoreilla toteutettavilla liikunnan edistämisen toimenpiteillä. Sporttikummitoiminta on Pelastakaa lapset ry:n järjestämä, ennaltaehkäisevän lastensuojelun kontekstissa toteutettava liikunnan edistämisen toimintamuoto, jonka suosio on kasvanut muutaman viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuva lapsi saa sporttikummin, vapaaehtoisen aikuisen, joka toimii lapsen tai nuoren liikunnallisena esikuvana ja jonka kanssa lapsi voi olla fyysisesti aktiivinen. Tässä tutkimuksessa selvitettiin mukana olevien lasten ajatuksia ja kokemuksia sporttikummitoiminnasta. Tavoitteena oli saada lasten toimintaan liittämien kuvausten ja kokemusten kautta tietoa siitä, millainen merkitys toiminnasta muodostuu lapselle itselleen. Tutkimuksella haluttiin kuvata ilmiötä lapsen näkökulmasta ja avata lapsen kokemusmaailmaa. Työ on laadullinen tutkimus, jonka teoreettinen viitekehys nojaa pääasiassa yhdysvaltalaisessa tutkimuskirjallisuudessa esiintyviin lasten ja nuorten mentoroinnin ja mentorointiohjelmien käsitteisiin. Teoriaosaa täydennettiin tutkimuskatsauksella lasten ja nuorten liikuntaohjelmiin, joissa on sovellettu mentorointia ja sen modernia positiivisen nuoruusiän kehityksen lähestymistapaa. Työn empiriaosassa aineisto kerättiin teemahaastattelemalla kahdeksaa 7–14-vuotiasta sporttikummitoiminnassa mukana olevaa lasta. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimustulosten mukaan sporttikummitoiminta on sosiaalinen ja toimijoiden suhteen monimuotoinen tapahtuma, joka sisältää monipuolisten liikuntalajien harrastamisen lisäksi myös muita lasta osallistavia ja sosiaalisia aktiviteetteja. Haastatellut lapset kokivat toiminnan aikaiset aktiviteetit mieluisiksi ja he kokivat oman sporttikumminsa ja sporttikummitoiminnan pääosin myönteisessä valossa, joskaan toiminnan tarkoitus ei aina ole lapselle täysin selvää. Toiminnassa mukanaolo merkitsee kullekin lapselle erilaisia asioita toiminnan siihenastisen keston ja toteutumismuotojen erilaisuuden vuoksi. Sporttikummitoiminnan aikaiset aktiviteetit tukevat lasten liikunnallisia ja sosiaalisia taitoja ja ylläpitävät fyysistä terveyttä ja hyvinvointia. Ottamalla lasten näkemykset huomioon suunnittelu- ja kehittämistyössään toiminnan järjestäjätaho saa tietoa osallistujien tarpeista, ja pystyy näin paremmin vastaamaan lasten odotuksiin.fi
dc.description.abstractIn recent years, practitioners from different sectors have responded to low rates of physical activity, especially in children and youth, by different promotion measures. As an example of one of the many possible solutions, this study presents the Sporttikummi youth sport program by Save the Children Finland, a form of voluntary work which has gained popularity over the past few years. A child attending to the program receives a mentor, a volunteering adult that acts as a physically active role model to the child, and, with whom the child can perform informal physical activities. In this study, the children's thoughts and experiences of the program were studied. The objective of this study was to address how the children themselves describe the program activities, their mentors and their overall experiences. The aim of the study was to describe the phenomenon from a child's point of view and to open up the child’s world of experience. The thesis was conducted as a qualitative study, and its theoretical framework relies on the concepts of youth mentoring and youth mentoring programs. The theoretical part of the thesis was complemented by an overview of the youth sport programs applying mentoring and the positive youth development approach. In the empirical part, eight children aged 7–14 years were interviewed by semi-structured theme interviews. Inductive content analysis method was used for the qualitative data. According to research results, the Sporttikummi youth sport program is a social and multi-faceted event, which offers children, alongside diverse sports activities, other engaging and socializing activities. The interviewed children found the program activities pleasant, and, experienced their own mentor and the program mainly in a positive light. Yet, the overall purpose of the program was not always completely clear for the child. Being involved in the Sporttikummi youth sport program has different meanings for each child because of varying durations and forms of mentoring relationships. The activities performed in the Sporttikummi youth sport program potentially promote children’s physical and social skills, and support their physical health and well-being. If children's views are taken into consideration when designing and developing the program, the organizing side will become aware of the participants' needs, and hence, will be able to meet the children's expectations.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (108 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlapset
dc.subject.othernuoret
dc.subject.otherliikunta
dc.subject.othermentorointi
dc.subject.othermentorointiohjelmat
dc.subject.otherliikuntaohjelmat
dc.title"Tosi urheilullinen, hauska, ja kaikkee ihan normaalia" : lasten kuvauksia ja kokemuksia sporttikummitoiminnasta
dc.title.alternativeLasten kuvauksia ja kokemuksia sporttikummitoiminnasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804252357
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2018-04-25T04:44:41Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysomentorointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record