Show simple item record

dc.contributor.advisorVon Bonsdorff, Pauline
dc.contributor.advisorPääjöki, Tarja
dc.contributor.authorHeikkilä, Miia
dc.date.accessioned2018-04-24T15:06:45Z
dc.date.available2018-04-24T15:06:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1869431
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57738
dc.description.abstractAjankohtaisissa suomalaisissa sairaaloissa on havaittavissa kiinnostus esteettisesti laadukkaisiin ja elvyttäviin sairaalaympäristöihin. Erityisesti taide koetaan tärkeäksi elvyttävän sairaalaympäristön tekijäksi, jonka vuoksi erilaiset taidehankkeet ovat yleistyneet sairaaloissa. Sairaaloiden taidehankkeiden kokoavaksi teemaksi valitaan usein luonto. Luonto yhdistetään taiteen tavoin elvyttävän ympäristön tekijäksi. Tässä tutkielmassa etsin vastauksia siihen, miten luonto on tuotu osaksi sairaaloita taiteen ja ympäristösuunnittelun keinoin. Tutkin, millainen sosiaalinen ulottuvuus sairaaloissa on. Sosiaalinen ulottuvuus vastaa kysymyksiin, kuten miten sairaalakäyttäjät, eli potilaat, vierailijat ja henkilökunta, pääsevät sairaaloissa toteuttamaan itseään ja tarpeitaan yksin sekä yhdessä muiden kanssa. Tutkin, millaista mielikuvaa kohti sairaalat ovat menossa, sekä millaisia suunnittelun ja toteutuksen haasteita sairaaloiden taidehankkeet ovat kohdanneet. Tutkimus on toteutettu laadullisena haastattelututkimuksena. Teemahaastatteluihin on osallistunut yhteensä 15 henkilöä kuudesta sairaalasta. Olen analysoinut aineiston sisällönanalyysilla. Analyysissa olen käyttänyt hyväkseni teemoittelua. Tut- kielma teoreettinen viitekehys pohjautuu ympäristöestetiikkaan ja ympäristön merkitykseen ihmisen hyvinvoinnille. Ympäristön eri ominaisuudet, kuten mielikuvat ympäristöstä, sosiaalinen ulottuvuus, esteettinen laatu ja moniaistisuus vaikuttavat yhdessä ympäristökokemukseen ja ympäristön tunnelmaan. Tutkimuksesta voidaan todeta, että luonto voi olla sairaaloissa mukana monin tavoin, esimerkiksi suorana luontoyhteytenä tai ympäristösuunnittelun mallina. Luonnon tunnelmaa on mahdollista tuoda sairaalaan selkeillä luontoaiheisilla tai abstrakteilla taideteoksilla. Tutkimukseen osallistuneet sairaalat haluavat tarjota käyttäjilleen enemmän mahdollisuuksia yksityisyyteen ja hiljentymiseen sekä yhdessäoloon. Toiminnallisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys tulevat esiin sairaaloiden taidehankkeissa muun muassa osallistavan ja esittävän taiteen, sekä potilaille suunniteltujen taidepolkujen muodossa. Sairaalan käyttäjille voidaan luoda yhteyden tunne ympäristöön, esimerkiksi alueen historiatietojen tai paikkasidonnaisen taiteen avulla. Sairaalahankkeissa ollaan pyritty taiteen ja luonnon keinoin pehmentämään perinteistä sairaalamielikuvaa. Sairaaloista on pyritty luomaan kokonaisvaltaisia hyvinvoinnin ympäristöjä, joiden ilmapiiri on salliva ja mahdollistava. Sairaaloihin on pyritty luomaan juhlan tuntua ja kodinomaista tunnelmaa. Vaikka sairaaloihin halutaan luoda esteettisesti laadukkaita ja elvyttäviä ympäristöjä, niin toteutuksessa on vielä paljon haasteita. Tämä tutkielma mahdollistaa sairaaloiden taidehankkeiden varautumisen näihin haasteisiin. Taidehankkeiden kokemien haasteiden ja usean sairaalahankkeen keskeneräisyyden vuoksi tutkielma tarjoaa paljon mahdollisuuksia jatkotutkimuksiin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (84 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherhyvinvointi
dc.subject.otherluonto
dc.subject.othersairaalat
dc.subject.othertaide
dc.subject.otherympäristö
dc.subject.otherympäristöestetiikka
dc.titleSairaaloista hyvinvointikeitaiksi? : taide ja luonto suomalaisissa sairaalahankkeissa
dc.title.alternativeTaide ja luonto suomalaisissa sairaalahankkeissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804242350
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTaidekasvatusfi
dc.contributor.oppiaineArt Educationen
dc.date.updated2018-04-24T15:06:46Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi311
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysoluonto
dc.subject.ysosairaalat
dc.subject.ysotaide
dc.subject.ysoympäristö
dc.subject.ysoympäristöestetiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record