Show simple item record

dc.contributor.advisorLaine, Timo.
dc.contributor.authorPietiläinen, Anna
dc.date.accessioned2018-04-20T18:21:58Z
dc.date.available2018-04-20T18:21:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1869172
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57716
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on tarkastella nuorten opiskelijoiden kokemuksia hyvinvoinnistaan sekä sitä, millaisista ulottuvuuksista opiskelijat kokevat hyvinvointinsa rakentuvan. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, miten opiskelijat kokevat VALMA-koulutuksen tukevan heidän hyvinvointiaan näiden eri ulottuvuuksien kautta. Tutkimukseni toteutettiin fenomenologisella tutkimusotteella, käyttäen kahta eri aineistonkeruumenetelmää. Aineistonkeruu toteutettiin keväällä 2016 keräämällä kirjoitelma-aineisto Keski-Suomessa sijaitsevan VALMA-koulutuksen eri opiskeluryhmissä sekä haastattelemalla siellä opiskelevia nuoria opiskelijoita teemahaastattelumenetelmällä. Kirjoitelma-aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Haastatteluaineisto analysoitiin puolestaan temaattisella sisällönanalyysillä johtamalla teemat kirjoitelma-aineiston analyysin tuloksena syntyneistä luokista. Tutkimustulosten mukaan opiskelijat kokevat hyvinvointinsa koostuvan useista eri ulottuvuuksista: ihmissuhteista ja osallisuuden kokemuksesta, itseen liittyvistä kokemuksista, harrastuksista ja vapaa-ajasta, elämäntavasta, tulevaisuusajatuksista sekä koulunkäynnistä ja työelämästä. Opiskelijat kokivat näiden ulottuvuuksien merkityksen elämässään keskenään eri tavoin. Ihmissuhteet näyttäytyivät opiskelijoiden kokemuksissa erityisen merkityksellisinä hyvinvoinnin kannalta. Opiskelijat kokivat VALMA-koulutuksen tukevan hyvinvointiaan erityisesti sen kautta, että siellä saa selvyyttä tulevaisuusajatuksille. Myös VALMA-koulutuksessa työskentelevät opettajat tukevat opiskelijoiden kokemusten mukaan heidän hyvinvointiaan. Tulokset antavat tukea VALMA-koulutuksessa tehtävään työhön, avaten näkymää nuorten opiskelijoiden koetusta hyvinvoinnista moninaisena, yksilöllisiä painotuksia saavana ilmiönä, jota opinnoissa voidaan tukea.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (102 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherVALMA-koulutus
dc.subject.otherkouluhyvinvointi
dc.titleVALMA-koulutuksessa opiskelevien nuorten kokemuksia hyvinvoinnistaan sekä VALMA-koulutuksesta hyvinvoinnin tukena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804202322
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2018-04-20T18:21:58Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysokoettu hyvinvointi
dc.subject.ysokokemukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record