Show simple item record

dc.contributor.advisorPalviainen, Åsa
dc.contributor.authorOksanen, Marjo
dc.date.accessioned2018-04-06T08:10:22Z
dc.date.available2018-04-06T08:10:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1866888
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57495
dc.description.abstractDigitalisaatio on ajankohtainen puheenaihe kouluissa ja se nousee esille myös uusissa opetussuunnitelmissa. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää lukioikäisten opiskelijoiden kokemuksia digitalisaatiosta ruotsinkielen oppitunneilla. Tavoitteena oli selvittää mitä mieltä oppilaat ovat älylaitteiden käytöstä ruotsinkielen tunneilla ja miten niitä voitaisiin hyödyntää suullisen kielitaidon harjoittelussa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 33 lukiolaista ja se toteutettiin syksyn 2017 aikana kyselylomakkeen avulla. Lomake koostui sekä avoimista kysymyksistä että monivalintaväittämistä. Materiaali analysoitiin sekä kvalitatiivisin että kvantitatiivisin menetelmin. Tulokset osoittivat, että älylaitteita ei käytetty oppitunneilla usein, minkä vuoksi oppilaat kokivat sen tuovan mukavaa vaihtelua tuntityöskentelyyn. Eniten älylaitteita oppitunneilla hyödynnettiin vieraiden sanojen etsimiseen mm. nettisanakirjoja hyödyntäen. Mieluiten oppilaat työskentelivät kuitenkin paperisen oppikirjan avulla ja suurin osa oppilaista ei kokenut älylaitteiden tuovan lisäarvoa opetukseen. Enemmistö oppilaista suhtautui positiivisesti suullisen kielitaidon harjoitteluun älylaitteiden avulla. Suullista kielitaitoa voisi oppilaiden mukaan harjoitella mm. toistamalla sanoja mallin mukaan, tekemällä suullisia kokeita, katsomalla vieraskielisiä ohjelmia tai kuuntelemalla musiikkia. Tulevaisuudessa aihetta voisi tutkia lisää selvittämällä miten älylaitteita voitaisiin hyödyntää suullisen kielitaidon harjoittelussa. Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi myös sosiaalisen median hyödyntäminen vieraiden kielten oppitunneilla.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (60 sivua)
dc.language.isoswe
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othersvenska
dc.subject.otherspråkinlärning
dc.subject.othermobilt lärande
dc.subject.otherdigitalisering (process)
dc.subject.othermuntlig språkfärdighet
dc.subject.otherdigital kompetens
dc.subject.otherkommunikativ kompetens
dc.title"Englannissa meillä on ainakin tehty puheita opettajalle lähettämällä ääniviesti WhatsAppissa." : gymnasieelevers tankar om digitalisering i svenskundervisning
dc.title.alternativeGymnasieelevers tankar om digitalisering i svenskundervisning
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804061935
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.date.updated2018-04-06T08:10:22Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysosuullinen kielitaito
dc.subject.ysomobiilioppiminen
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysoälylaitteet
dc.subject.ysomediataidot
dc.subject.ysoviestintätaidot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record