Show simple item record

dc.contributor.advisorKatri Viitasalo
dc.contributor.authorLehtonen, Tiina
dc.date.accessioned2018-03-04T18:18:11Z
dc.date.available2018-03-04T18:18:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1859258
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57240
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ KYYKYSTÄ KYVYKKÄÄKSI NUORISOSOSIAALITYÖLLÄ Tiina Lehtonen Pro gradu –tutkielma Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Ohjaaja: VTL Katri Viitasalo kevät 2018 101 sivua Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena on tutkia nuorten asumisen- ja talouden problematiikkaa Nuorisobarometreissä 2013 – 2016. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostavat Financial Social Work, taloudellinen lähestymistapa sosiaalityössä sekä analyysia ohjaavana teoriana olevat Martha C. Nussbaumin (2011, 2013, 2016) toimintamahdollisuus- ja yksilön kyvykkyyden kehittämisteoriat (Capabilities Approach ja The Human Development Approach). Tutkielman taustoituksessa avataan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena tilastojen ja tutkimusten kautta nuorten vähävaraisuutta sekä suurimman talouden menoerän, asumisen, köyhdyttävää vaikutusta. Tutkielmassa tarkastellaan uutta taloudellisen sosiaalityön, Financial Social Work –lähestymistapaa nuorten taloudenhallinnan tuen kehittämiseksi. Tutkimuskysymyksenä on ”Millaisia ilmiöitä Martha Nussbaumin toimintamahdollisuusteoria ja yksilön kyvykkyyttä kehittävä teoria (Capability Approach ja The Human Development Approach) sekä taloudellinen sosiaalityö (Financial Social Work) avaavat nuorten asumiseen ja taloudellisiin ongelmiin?” Empiirinen tutkimusaineisto koostuu neljästä vuosittaisesta 2013 – 2016 Nuorisobarometristä, joita analysoidaan toimintamahdollisuusteoria kirjallisuuteen sekä kansainvälisiin keskusteluihin taloudellisen sosiaalityön ympärillä teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Tavoitteena on kiinnittää nuorisososiaalityössä huomio taloudellisiin toimintamahdollisuuksiin, jotka ovat nuorten toimintakyvyn ydin. Analyysin perusteella näyttää siltä, että nuorten taloudenlukutaitoa sekä taloudenhallintaa on tarve lisätä yleisesti koulutukseen sekä sosiaalityön palvelumuotoihin. Asumisentukijärjestelmiä on tarvetta monipuolistaa. Sosiaaliturvajärjestelmän rinnalle tarvitsemme nuorten taloudellista toimintakykyä vahvistavia psykososiaalisia ja toimintaterapeuttisia palveluja. Sosiaalityössä taloudellinen tuki ei välineenä pelkästään riitä nuorten syvän taloudellisen ahdingon ongelmissa. Rakenteiden tarkastelun ohella tarvitsemme nuorten kyvykkyyden kohottamiseen uusia työ- ja tukimuotoja sekä taloudellista koulutusta vahvistamaan nuorten omaehtoisuutta taloudenhallinnassa, johon Financial Social Work –teoria antaa vaihtoehtoja.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (101 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othernuoret
dc.subject.otherasuminen
dc.subject.othertalous
dc.subject.othertoimintamahdollisuus (capabilities)
dc.subject.otherkyvykkyys (abilities)
dc.subject.othertaloudellinen sosiaalityö (Financial Social Work)
dc.titleKyykystä kyvykkääksi nuorisososiaalityöllä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201803041650
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2018-03-04T18:18:11Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoasuminen
dc.subject.ysotalous
dc.subject.ysokyvykkyys
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysososiaalityö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record