Show simple item record

dc.contributor.advisorRönkä, Anna
dc.contributor.authorRanta, Minna
dc.date.accessioned2018-02-19T12:31:26Z
dc.date.available2018-02-19T12:31:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1857959
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57115
dc.description.abstractRanta Minna. 2018. Isien tiedon- ja tuentarpeet sekä käsitykset yhdessä kasvattamisesta vauvaperheessä. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteen laitos. 82 sivua. Liitteet 2. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vauvaperheen isien tiedon- ja tuentarpeita ja kokemuksia sekä käsityksiä yhdessä kasvattamisesta eli jaetusta vanhemmuudesta vanhemmuuden alkutaipaleella. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena fenomenografisen lähestymistavan mukaisesti. Aineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä 21–40-vuotiasta vauvaperheen isää, jotka olivat saaneet ensimmäisen tai toisen biologisen lapsensa vuoden sisällä ja asuivat yhdessä lapsensa äidin kanssa. Isät edustivat sekä korkeakoulutettuja että toisen asteen koulutuksen käyneitä. Puolistrukturoidut teemahaastattelut toteutettiin touko–syyskuussa 2017 Keski-Suomessa. Tutkimukseen osallistuneilla isillä oli tarve, halu ja kyky osallistua lasten hoitoon ja kasvatukseen. Tutkittavien mielestä isyys vaatii kuitenkin uudenlaista sopeutumista, tunteiden käsittelyä ja ajanhallintaa. Tulosten perusteella isäksi kasvaminen näyttäytyi kolmella tavoin. Isyys nähtiin oppimisprosessina ja tasapainoiluna eri elämänalueiden välillä, mutta myös puolisoiden välisenä yhteistyönä ja jakamisena, jossa molemmilla vanhemmilla on tärkeä vastuu edistää perheen hyvinvointia. Tarve omalle ajalle ja parisuhteen hoitamiselle nousivat keskeisiksi tekijöiksi isien psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Tutkielman johtopäätöksiin sisältyi se, että yhteiskunnan kasvaneet vaatimukset ovat tehneet miesten aseman isänä ajoittain hankalaksi. Työelämän joustavuus sekä puolisoiden välinen tuki ja yhteistyö ovat tekijöitä, joilla isien vaatimuksia voidaan helpottaa. Tutkittavien kokemus, arvomaailma, lapsen ikä ja parisuhteen tila vaikuttivat tiedon- ja tuentarpeisiin ja yhdessä kasvattamisen käsityksiin enemmän kuin tutkittavien ikä tai koulutustaso.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (84 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherIsyys
dc.subject.othervauvaperheet
dc.subject.othertuentarve
dc.subject.othervanhemmuuteen siirtymä
dc.subject.othervanhemmuuden jakaminen
dc.subject.otherfenomenografia
dc.subject.otherteemahaastattelu
dc.titleIsien tiedon- ja tuentarpeet sekä käsitykset yhdessä kasvattamisesta vauvaperheessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201802191531
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2018-02-19T12:31:27Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoisyys
dc.subject.ysovauvaperheet
dc.subject.ysovanhemmuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record