Show simple item record

dc.contributor.advisorSipilä, Sarianna
dc.contributor.advisorKorhonen, Marko
dc.contributor.authorPeltonen, Iida
dc.date.accessioned2018-02-18T09:59:13Z
dc.date.available2018-02-18T09:59:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1857885
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57101
dc.description.abstractIida Peltonen (2018). Iän yhteys alaraajojen lihasten kokoon ja arkkitehtuurisiin ominaisuuksiin nopeus- ja kestävyyslajien urheilijoilla sekä verrokeilla. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, gerontologian ja kansanterveyden pro gradu -tutkielma, 34 s. Iän on todettu olevan negatiivisessa yhteydessä lihaksen kokoon ja lihaksen arkkitehtuurisiin ominaisuuksiin. Fyysisen aktiivisuuden ja kilpaurheiluun liittyvän intensiivisen liikunnan harrastamisen on todettu taas olevan positiivisessa yhteydessä lihaksen kokoon ja lihasarkkitehtuuriin. Ikääntyvät urheilijat saattavat näin ollen hyötyä terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta ikääntyessään harrastetusta kilpaurheilusta. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää iän ja lähes elinikäisen kilpaurheiluharrastuksen yhteyksiä alaraajojen lihasten kokoon ja lihasarkkitehtuuriin. Tutkimukseen osallistui 66 alle 60 vuotiasta (38,9±15,3) ja 85 yli 60 vuotiasta tai vanhempaa (75,3±5,5) miestä, jotka jakautuivat urheilutaustan mukaan pikajuoksijoihin, kestävyysurheilijoihin ja harjoittelemattomiin verrokkeihin. Reiden (vastus lateralis VL, vastus medialis VM, vastus intermedius VI, rectus femoris RF) ja pohkeen (gastrocnemius lateralis GL, gastrocnemius medialis GM) lihasten koko ja lihasarkkitehtuuri mitattiin ultraäänikuvauksella. Ryhmien välisiä eroja analysoitiin riippumattoman otoksen t-testillä ja Mann-Whitney U - testillä. Kaikissa kolmessa ryhmässä nuorempien tutkittavien lihasten koko oli suurempi kuin ikääntyneillä tutkittavilla (p<0.05). Iäkkäillä pikajuoksijoilla oli pienemmät lihassyykimppujen pennaatiokulmat VL -lihaksessa (p=0.006) ja GM -lihaksessa (p=0.04), kuin nuoremmilla pikajuoksijoilla. Ikääntyneillä verrokeilla oli lyhyemmät lihassyykimput VL -lihaksessa (p=0.016) ja GL -lihaksessa (p=0,030), kuin nuorilla verrokeilla. Myös ikääntyneillä kestävyysurheilijoilla oli lyhemmät lihassyykimput VL- (p=0.006) ja GL- (p=0.004) lihaksissa nuoriin kestävyysurheilijoihin verrattuna. Ikääntyneillä pikajuoksijoilla oli lyhyemmät lihassyykimput nilkan ojentajissa (GM p=0.012; GL p=0.007) kuin nuorilla pikajuoksijoilla. Ikääntyneillä pikajuoksijoilla oli ikääntyneisiin verrokkeihin nähden suurempi RF - lihaksen poikkipinta-ala (p=0.018) sekä GL - lihaksen lihassyykimppujen pennaatiokulma (p=0.011). Ikääntyneillä kestävyysurheilijoilla VM - lihaksen paksuus (p=0.009) oli suurempi kuin ikääntyneillä verrokeilla. Nuorten ja iäkkäiden urheilijoiden sekä verrokkien tulokset osoittavat, että ikä näyttäisi olevan yhteydessä lihaksen kokoon sekä lihassyykimppujen pituuteen. Verratessa iäkkäitä pikajuoksijoita, kestävyysurheilijoita ja verrokkeja keskenään näyttäisi siltä, että pitkäaikaisen kilpaurheiluharrastuksen yhteys lihaksen kokoon ja lihasarkkitehtuuriin on verrattain vähäinen.fi
dc.description.abstractIida Peltonen (2018). The connection of age and competitive sport activity to the size and architectural features of the lower limbs' muscles in the sprint-runners and endurance athletes and controls, Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Master's thesis of Gerontology and Public Health, 34 pages. Age has been found to be negatively linked to the size and the architectural features of the muscle. Physical activity and competitive sports have been found to be positively related to the muscle size and the muscle architecture. Older athletes may therefore benefit, to some extent, from background in competitive sports as they age. The purpose of this study was to determine the relationships between age and nearly lifelong competitive sports, and lower limb muscle size and muscle architecture. The study involved total of 151 young and middle-aged (age <59.9 (38.9 ± 15.3) years) and older (age> 60.0 (75.3 ± 5.5) years) men, who were divided according to their sports background to the sprintrunners, endurance athletes, and sedentary controls. The thigh (vastus lateralis VL, vastus medialis VM, vastus intermedius VI, rectus femoris RF) and calf (gastrocnemius lateralis GL, gastrocnemius medialis GM) muscle size and muscle architecture were measured by ultrasonography. Differences between the groups were analyzed by independent sample t-test and the Mann-Whitney U - test. In all three groups, the muscle size of the young was larger than that of the older subjects (p <0.05). Elderly sprint-runners had smaller pennation angles in VL muscle (p = 0.006), and in GM muscle (p = 0.04) than young sprint-runners. The elderly controls had shorter fascicles in VL muscle (p = 0.016) and in the GL muscle (p = 0.030) than the young controls. Also, the older endurance athletes had shorter fascicles in VL (p = 0.006) and in GL (p = 0.004) muscles when compared with young endurance athletes. The elderly sprint-runners had shorter fascicles in the extensors of the ankle (GM p = 0.012; GL p = 0.007) than the young sprint runners. The elderly sprint-runners had higher RF - muscle cross-sectional area (p = 0.018) and GL - muscle pennation angel (p = 0.011) than the elderly controls. In the elderly endurance athletes the thickness of VM muscle (p = 0.009) was higher than in the elderly control subjects. Older age seems to be connected to the size of the muscle as well as to the length of fascicles. The association of long-term sprint and endurance training with the muscle size and the muscle architecture was, in turn, found to be relatively low.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (39 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherIkääntyminen
dc.subject.otherlihasarkkitehtuuri
dc.subject.otherharjoittelu
dc.subject.otherultraäänikuvannus
dc.titleIän yhteys alaraajojen lihasten kokoon ja arkkitehtuurisiin ominaisuuksiin nopeus- ja kestävyyslajien urheilijoilla sekä verrokeilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201802181523
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2018-02-18T09:59:13Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysolihakset
dc.subject.ysoharjoittelu
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoultraäänitutkimus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record