Show simple item record

dc.contributor.advisorMustola, Marleena
dc.contributor.authorPulkkinen, Anna
dc.date.accessioned2018-02-15T09:30:44Z
dc.date.available2018-02-15T09:30:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1857828
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57078
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tutkin lasten runotulkintoja suomalaisesta lastenrunoudesta ja niissä kuvaillusta luonnosta. Tutkimuksessani vaikuttaa niin kirjallisuudentutkimuksellinen kuin lapsuudentutkimuksellinen näkökulma: tutkimusaihe sijoittuu kirjallisuudentutkimuksen kentälle, kun taas tutkimukseni tavoite antaa ääni yhteiskunnassamme usein hiljennetyille lapsille noudattaa lapsuudentutkimuksen ideologiaa. Tutkimukseni metodologiset valinnat pohjaavat lapsinäkökulmaisen tutkimuksen periaatteeseen, jonka mukaan lapset tuottavat ja rakentavat tietoa kulttuurissamme. Näin ollen siirrän lastenrunouden asiantuntijuuden tutkimuksessani lapsille. Tutkimustani varten keräsin aineistoa kahdelta 10-12-vuotiaiden lasten ryhmältä. Aineistonkeruutilanne koostui kolmesta eri vaiheesta. Ensiksi lasten tehtävänä oli lukea suomalainen lastenruno, jonka jälkeen he piirsivät siitä kuvan. Lasten piirtämät kuvat toimivat kimmokkeena puolistrukturoidulle ryhmähaastattelulle, jota ohjasin haastattelukysymyksillä. Ryhmähaastatteluista muodostui lopulta analyyttinen kirjallisuuskeskustelu, joka eteni lasten huomioiden ja pohdintojen mukaan. Tutkimukseni aineistona on siis lasten piirtämät kuvat sekä niistä virinnyt, runoja koskeva haastattelumateriaali. Tutkimusaineistossa, eli lasten runotulkinnoissa, korostuvat pohdinnat siitä, mitä luonto merkitsee jatkuvasti muuttuvassa maailmassamme, ja kenelle luonto on merkityksellinen. Lasten tulkintojen perusteella tutkimukseni keskeisin kysymys koskettaa ihmisen ja luonnon suhdetta, jota tarkastelen analyysissani lasten havaintojen perusteella viidestä eri näkökulmasta. Keskeistä tulkinnoissa on kritiikki ihmiskeskeistä ajattelua kohtaan. Heijastan analyysiani ekokritiikin ja posthumanismin teorioihin, jotka jäsentävät luonnon merkityksiä, luontokäsityksiä sekä inhimillisen ja ei-inhimillisen rajapintoja. Kaiken kaikkiaan tutkimukseni aiheessa ja metodologiassa yhdistyvät lapsuus, luonto ja kirjallisuus, niin käsite- kuin ilmiötasolla. Tuomalla nämä ilmiöt yhteen pyrin häivyttämään luonnon ja ihmisen sekä luonnon ja kulttuurin välisiä dikotomioita.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (92 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherekologinen lukutaito
dc.title"Näissä runoissa ylistetään luontoa ja mollataan ihmisiä" : luonnon ja ihmisen suhde lasten runotulkinnoissa
dc.title.alternativeLuonnon ja ihmisen suhde lasten runotulkinnoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201802151493
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKirjallisuusfi
dc.contributor.oppiaineLiteratureen
dc.date.updated2018-02-15T09:30:44Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi304
dc.subject.ysoposthumanismi
dc.subject.ysoluonto
dc.subject.ysokirjallisuus
dc.subject.ysolyriikka
dc.subject.ysoekokritiikki
dc.subject.ysoluontosuhde
dc.subject.ysolastenrunot
dc.subject.ysoantroposeeni
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysolapsuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record