Show simple item record

dc.contributor.advisorYTT Aila-Leena Matthies
dc.contributor.advisorYTL Helky Häkli
dc.contributor.authorMuhonen, Susanna
dc.date.accessioned2018-02-04T12:16:15Z
dc.date.available2018-02-04T12:16:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1826122
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56994
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ RASKAANA OLEVIEN PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVIEN NAISTEN HOITO - Eettiset ohjeet ja asiantuntijamielipiteet lehtikirjoituksissa Susanna Muhonen Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Ohjaajat: Professori, YTT Aila-Leena Matthies ja YTL Helky Häkli Syksy 2017 Sivumäärä: 63 + liite 1 sivu ________________________________________________________________________________ Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden suhtautumista raskaana olevien päihteitä käyttävien äitien hoitoon. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa raskaana olevien päihteitä käyttävien palvelujärjestelmästä. Eettiset näkökulmat ovat erittäin tärkeitä, sekä syntymättömän lapsen että raskaana olevan naisen kannalta. Vuorovaikutus ja keskustelutaito ovat myös oleellinen osa tutkimukseni pohjaa. Koen tutkimusaiheen todella tärkeäksi, koska tiedon lisääminen ja tutkimustiedon julkisemmaksi saaminen auttaa kehittämään päihteitä käyttävien äitien ja heidän perheidensä palveluita paremmiksi. Tutkimuksessani selvitän, millaisia mielipiteitä ja ajatuksia sosiaalialan ammattilaisilla, terveydenhuollon ammattilaisilla ja oikeustieteilijällä on raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten hoidosta. Tutkimuskysymykseni ovat: Miten sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattilaiset suhtautuvat raskaana olevien päihteiden käyttäjien hoitoon? Miten eettiset ohjeet ohjaavat terveydenhuollon ja sosiaalialan työntekijöitä raskaana olevien päihteiden käyttäjien hoidossa? Aineistonani käytän lehtikirjoituksia (7 artikkelia), joista tutkin sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden suhtautumista raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten hoitoon. Rinnakkaisena aineistonani on kaksi Lääkäriliiton julkaisemaa ohjeistusta, Syntymättömän oikeudet ja Eettiset ohjeet ja Ammattiliitto Talentian Ammattieettiset ohjeet (3 ohjetta). Tutkimuksessani tärkeinä lähteinä ovat myös lainsäädäntö ja erilaiset julistukset, vaikka ne eivät aineistonani olekaan. Tutkimukseni olen toteuttanut kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä ja sisällönanalyysilla. Lehtikirjoitukset ja eettiset ohjeet olen analysoinut erillisinä aineiston osinaan ja lopuksi olen pohtinut niiden yhteneväisyyksiä. Analysoin aineistoni aineistolähtöisesti luokitellen aineistosta löytyneet ajatukset selkeiksi teemoiksi taulukoihin. Jokaisen teeman avaan omaksi kappaleekseen. Lehtiartikkeleista poimin ammattilaisten ajatuksia kokonaisuuksina ja eettisistä ohjeista poimin pääpiirteet. Eettisten ohjeiden noudattamisen vaatimus näkyy selkeästi molempien ammattiryhmien teksteissä. Lehtikirjoituksista esille tulleiden ammattilaisten ajatusten ja ammattieettisten ohjeiden tarkastelussa löytyneiden ajatusten välillä on selkeät yhteydet toisiinsa. Sekä terveydenhuollon että sosiaalialan ammattilaisten ajatukset ovat samassa linjassa ammattieettisten ohjeiden kanssa. Tutkimuksestani nousseet teemat valottavat hyvin, kuinka eettisyys kulkee koko ajan sekä terveydenhuollon että sosiaalialan työn rinnalla. Lehtikirjoitusten kautta selvisi, että päihteitä käyttävien äitien kohtaamisiin halutaan selkeitä toimintamalleja ja parempaa tiedonkulkua järjestelmän sisällä, jolloin tilanteisiin ehdittäisiin puuttua mahdollisimman varhain. Avainsanat: päihteitä käyttävät raskaana olevat naiset, asiantuntijuus, vuorovaikutus, etiikka, oikeudetfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (67 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpäihteitä käyttävät raskaana olevat naiset
dc.subject.otherasiantuntijuus
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.subject.otheretiikka
dc.subject.otheroikeudet
dc.titleRaskaana olevien päihteitä käyttävien naisten hoito : eettiset ohjeet ja asiantuntijamielipiteet lehtikirjoituksissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201802041418
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2018-02-04T12:16:15Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysopäihteet
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysoraskaus
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoetiikka
dc.subject.ysooikeudet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record