Show simple item record

dc.contributor.advisorKasila, Kirsti.
dc.contributor.advisorNurkkala, Marjukka.
dc.contributor.authorKulvik, Suvi
dc.date.accessioned2018-01-17T10:41:08Z
dc.date.available2018-01-17T10:41:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1814775
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56769
dc.description.abstractKulvik, S-M. 2017. Kutsuntaikäisten miesten ruokailutottumukset, ruokailutottumusten ja päivittäisen liikkeelläolon määrän välinen yhteys ja liikuntaintervention vaikutus ruokailutottumuksiin. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma, 54 s., 1 liite. Nuorten miesten ylipainoisuus on lisääntynyt huomattavasti, mikä johtuu suurelta osin epäterveellisistä ruokailutottumuksista. Terveelliset ruokailutottumukset ovat erityisen tärkeitä nuoruudessa, jotta ehkäistäisiin aikuisiän lihavuutta ja siitä johtuvia terveysongelmia. Ruokailutottumusten parantamiseksi ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi on kehitetty erilaisia interventioita, ja esimerkiksi mobiilipohjaiset interventiot voivat nuorilla aikuisilla olla toimivia ja tehokkaita. Tämän tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa Oulun seudun kutsuntaikäisten miesten ruokailutottumuksia, tarkastella päivittäisen liikkeelläolon määrän ja ruokailutottumusten välistä yhteyttä sekä selvittää liikuntaintervention vaikutusta ruokailutottumuksiin. Tutkielma on osa laajempaa, nuorten miesten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen keskittyvää MOPO-tutkimushanketta, johon kutsuttiin kaikki Oulun seudun kutsuntaikäiset miehet. Tutkielmassa analysoidaan puolen vuoden liikuntainterventiosta saatuja tuloksia. Aineisto (N = 956) kerättiin vuoden 2013 syyskuussa ja vuoden 2014 maaliskuussa kyselylomakkeiden avulla. Kohderyhmänä oli kaikki Oulun seudun kutsuntoihin syksyllä 2013 osallistuneet miehet. Aineiston analyysimenetelminä käytettiin prosentti- ja frekvenssilukuja, Khiin neliötestiä, McNemarin testiä sekä Wilcoxonin testiä. Kutsuntaikäisten miesten hedelmien ja vihannesten kulutus oli vähäistä, ja suurin osa vastanneista söi kasviksia ainoastaan yhtenä tai kahtena päivänä viikossa. Sattumia, eli ruokakolmion huipulle sijoittuvia elintarvikkeita kulutettiin useana päivänä viikossa. Päivittäin runsaammin liikkeellä olevat söivät useammin aamupalan ja kasviksia. Intervention jälkeen ei havaittu eroja interventio- ja verrokkiryhmän välisissä ruokailutottumuksissa, mutta verrokkiryhmän kasvisten kulutus lisääntyi, ja interventioryhmän lihatuotteiden kulutus kasvoi ja leivonnaisten, makeisten ja suklaan kulutus väheni (p < 0,05). Kutsuntaikäisten miesten ruokailutottumukset eivät vastanneet suosituksia, mutta olivat samansuuntaisia kuin aiemmissa ikäryhmää koskevissa tutkimuksissa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää nuorten miesten hedelmien ja vihannesten syömiseen. Fyysinen aktiivisuus ja ravitsemus ovat kytköksissä toisiinsa, mutta pelkästään fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen pyrkivillä interventioilla ei välttämättä pystytä edistämään suositusten mukaisia ruokailutottumuksia.fi
dc.description.abstractKulvik, S-M. 2017. Eating habits, connection between eating habits and daily physical activity, and the impact of physical activity intervention on the eating habits of conscription-aged men. Faculty of sport sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis, 54 pp., 1 appendix. Obesity has increased significantly among young men, mainly due to unhealthy eating habits. To prevent adulthood obesity and obesity-related health problems, it is important to develop healthy eating habits already in adolescence. Various types of interventions have been developed to promote physical activity and a healthy diet, e.g. mobile-based interventions could be effective for young adults. The purpose of this study was to examine the dietary habits and daily physical activity rates of conscription-aged men in the Oulu region as well as their possible connection. The aim was also to study the effectiveness of a physical activity intervention on eating habits. This study is a part of a broader MOPO research program, focused on promoting the well- being and health of young men. This study analyses results from a half year physical activity intervention. Data (N = 956) was collected from questionnaires in fall 2013 and spring 2014. The target group of the study was all the men from the Oulu region who participated in conscriptions in fall 2013. The quantitative data was analyzed using percent and frequency numbers, Chi-square test, McNemar’s test and Wilcoxon test. Conscription aged men’s consumption of fruits and vegetables was particularly low, and most respondents only ate vegetables once or twice a week. Consumption of fast food and sugar was relatively high. Those who were more active during the day ate breakfast and vegetables more often than their peers. After the intervention, there were no significant differences in eating habits between the intervention and comparison groups, but comparison group consumed more fruits and vegetables, and intervention group consumed more meat products and less sugary snacks (p < 0,05). Eating habits of conscription-aged men were not consistent with the recommendations, especially consumption of fruits and vegetables was low. This is in line with previous studies. There should be specific focus on young men’s consumption of fruits and vegetables. Physical activity and nutrition are connected to each other, but interventions targeting solely the increase of physical activity may not be able to contribute to a better alignment between eating habits and nutrition recommendations. Key words: conscription aged men, eating habits, daily physical activity, interventionen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (60 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkutsuntaikäiset miehet
dc.subject.otherruokailutottumukset
dc.subject.otherpäivittäinen liikkuminen
dc.subject.otherinterventio
dc.titleKutsuntaikäisten miesten ruokailutottumukset, ruokailutottumusten ja päivittäisen liikkeelläolon määrän välinen yhteys ja liikuntaintervention vaikutus ruokailutottumuksiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201801171238
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2018-01-17T10:41:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysomiehet
dc.subject.ysonuoret aikuiset
dc.subject.ysoruokatottumukset
dc.subject.ysoliikuntatottumukset
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysointerventio
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record