Show simple item record

dc.contributor.advisorSeikkula, Jaakko
dc.contributor.advisorAaltonen, Jukka
dc.contributor.authorSundvall-Piha, Sari
dc.date.accessioned2018-01-17T05:41:12Z
dc.date.available2018-01-17T05:41:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1814717
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56757
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli haastatteluaineiston pohjalta tarkastella namibialaista kiintymyssuhdetodellisuutta. Tutkimuksessa pyrittiin tarkastelemaan länsimaisista käytännöistä eroavien namibialaisten lastenhoitotapojen merkitystä kiintymyssuhteen laatuun. Samoin pyrittiin ottamaan huomioon kansallisten ja yksilötason traumojen vaikutus kiintymyssuhteeseen. Tutkimuksen tavoitteena oli valottaa namibialaista näkökulmaa kiintymyssuhteeseen kolmen äidin ja heidän lastensa välillä. Huomiota kiinnitettiin äitien omaan lapsuudessa koettuun kiintymykseen ja heidän kokemuksiinsa synnytyksistä, ei-biologisten lasten liittymisestä perheeseen sekä yleisemmin omaan vanhemmuuteen. Huomiota kiinnitettiin myös koettujen menetysten merkitykseen heidän tarjoamaansa vanhemmuuteen ja sitä kautta kiintymyssuhteiden laatuun. Tutkimuksen aineistona ovat äitien englannin kielellä tehdyt vapaat haastattelut, jotka nauhoitettiin. Kaikki äidit olivat sekä biologisia äitejä että huolenpitäjiä ei-biologisille hoidossaan oleville lapsille. Haastatteluaineisto analysoitiin kiintymyssuhdeteorian valossa Grounded Theory – menetelmää käyttäen ad hoc –tyyppisesti. Tutkimuksen päätuloksena voidaan pitää namibialaisen kiintymyssuhteiden turvallisuutta suhteessa vanhempien kokemiin kansallisiin (apartheid ja HIV) sekä henkilökohtaisen elämän traumoihin. Yhdeksi päätuloksen olennaisimmaksi selittäväksi tekijäksi nousi kiintymyssuhteen länsimaita huomattavasti laajempi yhteisöllisyys. Yhteisöllisyyden merkitys tuli esille eri tutkimuskysymysten kohdalla. Oman vanhemmuuden kohdalla se näkyi siten, että vain yksi haastatelluista oli aina hoitanut kaikkia biologisia lapsiaan. Hänenkin kohdallaan muun yhteisön perheelle antama hoiva oli merkittävä. Varsin korostunutta yhteisöllisyys oli haastateltavien vanhempana toimimisessa eli heidän antamansa tuki ei-biologisille lapsille. Kenelläkään haastatelluista ei olisi ollut mitään velvollisuutta ottaa näitä lapsia hoitoonsa. Sen sijaan biologisten vanhempien tuoma turva ei näyttänyt erityisen merkittävältä. Kukaan haastateltavista ei esimerkiksi ollut kasvanut biologisen isänsä kanssa ja vain yhdellä haastatellulla oli ei-traumaattinen suhde äitiinsä. Traumaattisia menetyksiä oli aineistossa koettu paljon. Niiden työstämisessä merkittävään rooliin nousi uskonnollisuus (kristinusko) ja sen mukanaan tuoma toivo paremmasta, oikeudenmukaisemmasta tulevaisuudesta. Traumaattisten kokemusten paljous ja järkyttävyys olivat usein tehneet niiden emotionaalisen työstämisen liian haastavaksi. Siihen nähden niiden vaikutus kiintymyssuhteiden laatuun oli yllättävän vähämerkityksinen. Tutkimus osoittaa namibialaisen perinteen avaavan kiinnostavan tarkastelukulman kiintymyssuhdeteoriaan, koska kiintymyssuhteet näyttäytyvät varsin turvallisina ottaen huomioon hyvin traumaattisen todellisuuden, joiden keskellä kiintymyssuhteet oli luotu.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (56 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherKiintymyssuhde
dc.subject.othervanhemmuus
dc.subject.otheryhteisöllisyys
dc.subject.othertranskultturaalisuus
dc.titleKoko kylä kantaa - kiintymyssuhde namibialaisessa todellisuudessa : kolmen äidin haastattelututkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201801171224
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2018-01-17T05:41:12Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysokiintymyssuhde
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysoNamibia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record