Show simple item record

dc.contributor.advisorVirokannas, Elina
dc.contributor.authorMarkuksela, Elina
dc.date.accessioned2017-12-18T15:25:25Z
dc.date.available2017-12-18T15:25:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1808358
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56396
dc.description.abstractVanhempien päihteidenkäytön nähdään vaarantavan lasten kehitystä monilla tavoilla. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää päihdeongelmaisten vanhempien ajatuksia vanhemmuudestaan. Päihdeongelmalla tarkoitan tässä tutkielmassa niin alkoholin, huumeiden kuin lääkkeidenkin ongelmakäyttöä tai niiden sekakäyttöä. Tutkimuksen aineiston muodostaa kymmenen päihdepalvelusäätiö Sovatekin asiakkaiden haastattelua. Haastattelujen aihepiireinä ovat olleet vanhemmuus ja päihdeongelma. Vanhempien omat kokemukset ja ajatukset päihdeongelmasta ja vanhemmuudesta näen tärkeänä tietona pohdittaessa, miten perheitä voidaan auttaa. Haastatteluaineiston analyysimentelmänä on sosiaaliseen konstruktivismiin perustuva diskurssianalyysi. Aineistosta on tarkasteltu hyvän vanhemmuuden rakentumista päihdeongelman eri vaiheissa päihteidenkäytön muuttuessa ongelmalliseksi, päihdeongelman aikana, päihdehoidon tai -kuntoutuksen aikana, päihteidenkäytön lopettamisen hetkellä ja päihteidenkäytön lopettamisen jälkeen. Aineiston valossa vanhemmuus näyttäytyy hyvin erilaisena päihdeongelman eri vaiheissa. Päihdeongelman aikainen vanhemmuus identifioitui henkisenä ja fyysisenä poissaolona lasten elämästä, piilotteluna ja salailuna lasten suojelemiseksi sekä vanhemmuuden suorittamisena. Päihteidenkäytön lopettamisen jälkeinen vanhemmuuden rooli merkityksellistyi hyvin toisenlaisena. Käytön jälkeinen vanhemmuusidentiteetti määrittyi pääosin korjautuvana ja eheytyvänä: läsnäolevana ja turvallisena vanhemmuutena sekä kaverivanhemmuutena. Lisäksi esiin tuli rikkonainen vanhemmuusidentiteetti, jossa päihdeongelman vuoksi vanhemmuuden rooli merkityksellistyi rajattuna ja rikkonaisena päihteidenkäytön lopettamisen jälkeenkin. Tutkimuksen tuloksista tulee esille päihdeongelmaisten vanhempien tarve selittää ja oikeuttaa toimintaansa. Kaikki haastateltavat rakensivat ainakin jossain määrin itsestään hyvän ja vastuullisen vanhemman kuvaa. Sama tarve identifioitua hyväksi vanhemmaksi on tullut esiin muussakin tutkimuksessa. Tutkielman aineiston perusteella oman vanhemmuuden näkeminen hyvänä ja vastuullisena näyttää tärkeältä päihderiippuvuudesta toipuvien vanhempien eheyden kokemukselle. Hyvää vanhemmuutta on mahdollista rakentaa jälkikäteen ja viimeistään siinä vaiheessa, kun päihteidenkäyttö on lopetettu.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (98 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpäihdeongelmat
dc.subject.othervanhemmuus
dc.subject.otherpäihteet
dc.subject.otherpäihderiippuvuus
dc.subject.othervanhemmat
dc.titleHyvän vanhemmuuden rakentuminen päihdeongelmasta toipuvien haastattelupuheessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712184765
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.subject.methodHaastattelututkimus
dc.date.updated2017-12-18T15:25:25Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysopäihdeongelmat
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysopäihteet
dc.subject.ysopäihderiippuvuus
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysoongelmaperheet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record