Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntynen, Anne
dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi
dc.contributor.authorMurtomäki, Maija
dc.date.accessioned2017-12-15T05:44:01Z
dc.date.available2017-12-15T05:44:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1809847
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56346
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on keskustelunanalyysin keinoin selvittää, miten aikuisen ohjaustoiminta vaikuttaa lapsen tekstintuottamiseen sadutustilanteessa. Sadutustilanteen tarkoituksena on antaa kertojalle mahdollisuus kertoa sellainen tarina kuin hän itse haluaa. Saduttaja vastaanottaa tarinan, kirjaa sen ja lukee syntyneen tarinan lopuksi ääneen, jotta sadutettava voi tehdä siihen halutessaan muutoksia. Sadutusta on tutkittu paljon kasvatustapahtumana aikuisen ja lapsen välisen vurovaikutuksen näkökulmasta. Tämä tutkimus täydentää näitä tutkimusnäkökulmia lähestymällä sadutustilannetta tekstitilanteena, jossa aikuisen tekstintuottamisen ohjaustoiminnalla on keskeinen rooli tilanteen eteenpäin viemisessä ja tarinatekstin tuottamisessa. Tutkimuksen aineisto koostuu seitsemästä erillisestä 4–5-vuotiaan lapsen ja aikuisen kahdenvälisestä videoidusta sadutustilanteesta. Keskustelunanalyysin keinoin päästään käsiksi aikuisen ja lapsen keskustelun vuoropareihin ja nähdään, miten aikuisen ohjauspuhe vaikuttaa lapsen tekemiin ratkaisuihin tekstitilanteessa. Tutkimuksen tulosten mukaan sadutustilanne koostuu tekstitilanteena rakenteellisesti kuudesta osasta: tilanteen käynnistäminen, toisen osallistujan aktivoiminen mukaan vuorovaikutukseen, siirtymä kohti tekstiä, tarinan synnyttämisdialogi, siirtymä pois tekstistä ja tilanteen lopettaminen. Aikuisen ohjauspuhe ulottuu kaikkiin näihin toimintajaksoihin. Aikuinen ohjaa lapsen tekstintuottamista kehotuksilla ja ohjeilla, kysymyksillä, oman toimintansa mukauttamisella, kuittauksilla ja siirtymien merkeillä, reaktioilla ja eläytymisellä, kommentoinnilla, eri mittaisilla toistojaksoilla, korjauksilla sekä tilanteen ja toiminnan selostamisella. Tutkimustulosten mukaan tämän aikuisen ohjauspuheen avulla lapsen tekstitilanteessa toimimisen taidot ja tekstintuottamisen taidot kehittyvät, ja lapsi saa tukea myönteisen tekstintuottajaomakuvan rakentamiseen. Tutkimusraportissa tutkimustuloksia pohditaan myös alkuopetuksen äidinkielen opetuksen kannalta. Sadutustilanteen ohjauskäytänteitä voidaan hyödyntää lukemaan opettamisessa, puhutun ja kirjoitetun kielen siirtymävaiheessa. Sadutuksen keinoin voidaan rakentaa kouluarkeen kohtaamisen tiloja lapsen ja aikuisen, lapsiryhmän jäsenten ja koulun yhteistyötahojen välille. Sadutustilanteen vuorovaikutuksen toteuttaminen laajentaa tarinantuottamistoimintaa pelkän äidinkielen oppiaineen piiristä myös osaksi uuden opetussuunnitelman mukaista monialaista oppimista.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (147 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertekstintuottaminen
dc.titleOlipa kerran elämänsä loppuun asti : aikuisen sadutustilanteen tekstintuottamisen ohjauskäytänteiden tarkastelua ja soveltamista esi- ja alkuopetuksen konteksteissa
dc.title.alternativeAikuisen sadutustilanteen tekstintuottamisen ohjauskäytänteiden tarkastelua ja soveltamista esi- ja alkuopetuksen konteksteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712154706
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.date.updated2017-12-15T05:44:01Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysotekstitaito
dc.subject.ysosadutus
dc.subject.ysokeskustelunanalyysi
dc.subject.ysoohjaus
dc.subject.ysoaikuiset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record