Show simple item record

dc.contributor.advisorLonkila, Markku
dc.contributor.authorRoiha, Paula
dc.date.accessioned2017-12-13T20:10:37Z
dc.date.available2017-12-13T20:10:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1809687
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56317
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tutkitaan, miten tubettajat ylittävät yksityinen/julkinen -dualismia YouTuben my day -videoilla. Tutkimuksen lähtökohtana on Sarah Michele Fordin teoria julkisesta ja yksityisestä jatkumona. Ford liittää yksityiseen ja julkiseen sekä tilallisen että henkilökohtaisen ulottuvuuden. Tältä pohjalta aineistoa tarkasteltiin kuvauspaikkojen sekä videoilla käsiteltyjen aiheiden kautta. Teoriataustassa hyödynnetään myös Sari Näreen käsitteitä yksityisestä, intiimistä ja integriteetistä. Näreen avulla yksityisen ja julkisen rajantekoa on kytketty myös sukupuoleen. Lähtökohta on, ettei julkista ja yksityistä voida enää erottaa toisistaan samalla tavalla kuin ennen. Tutkimuksen aineistona ovat viiden suositun suomalaisen tubettajan my day -videot vuodelta 2016 (N=135). Aineistoa käsitellään tutkimuksessa aineistositaattien, ruutukaappausten ja videoiden sisältöä tiivistävien juonikuvausten kautta. Analyysimenetelmänä tutkimuksessa käytettiin sisällönanalyysiä. Analyysi jakaantuu kolmeen päälukuun: tilojen, aiheiden ja näitä yhdistävän työn käsittelyyn. Tilojen osalta tutkimuksessa tarkastellaan julkisia, puolijulkisia ja yksityisiä tiloja. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että kaikkia tiloja tuodaan julkisemmaksi ja yksityistetään yhtä aikaa. Julkistaminen tapahtuu mahdollistamalla suuremmalle yleisölle pääsy tiloihin videon kautta. Samalla tiloja yksityistetään tallentamalla omia henkilökohtaisia kokemuksia. Julkisissa tiloissa kuvattaessa ollaan paitsi muiden tilassa olevien ihmisten, myös videota katsovien ihmisten katseen kohteena. Etenkin puolijulkisissa tiloissa kuvattaessa paikalla olevien huomion kohteena olemiselta pyritään suojautumaan passiivista kuvaustyyliä käyttämällä. Yksityisenä pidettyä kotia puolestaan avataan julkisuuteen rajatusti ja sukupuolittuneesti. Naistubettajille koti nousee suurempaan rooliin. Aihepiirien osalta my day -videoilla käsitellään yksityisenä pidettyjä aiheita, kuten ihmissuhteita, tunteita ja ruumiillisuutta. Myös näistä aiheista etenkin tunteet ja ruumiillisuus kytkeytyvät sukupuoleen siten, että näiden aiheiden käsittely ovat yleisempiä naistubettajille. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että näillä aiheilla on sekä julkisempi että yksityisempi puoli. Tilallinen ja aiheisiin liittyvä yksityinen ja julkinen myös sekoittuvat videoilla. Yksityiseen liitetyistä aiheista voidaan puhua julkisissa tiloissa ja julkisista aiheista vastaavasti yksityisissä tiloissa. Keskeisimmin näitä alueita yhdistää työ, sillä tubettajat tekevät erityisen julkiseksi muodostuvaa työtä kotona. Työhön liittyviä asioita sekä mainostetaan että salataan videoilla. Videoiden pohjalta voidaan kuitenkin todeta, ettei my day -videoilla jaeta kaikkea omasta elämästä. Videot muuttavat yksityisen ja julkisen luonnetta ja rikkovat käsitteiden välille liitettyä dikotomiaa, mutta samalla niiden pohjalta määrittyy uudenlainen yksityisyyden ydinalue, josta videoilla ei puhuta. Esimerkiksi seksuaalisuus ja raha ovat aihepiirejä, joita videoilla ei käsitellä.fi
dc.description.abstractThe aim of this study was to examine the boundary work between private and public spheres in the daily vlogs of YouTubers’. The basis of this study is on Sarah Michele Ford’s theory of private and public as a continuum. In Ford’s theory both private and public have a spatial and a personal dimension. On this basis, the material was analysed through the filming locations and topics discussed in the videos. The theoretical background also utilizes Sari Näre’s concepts of private, privacy and integrity. With Näre’s concepts the boundary work between the private and public spheres is also connected to gender. The premise of this study is that private and public can no longer be separated from each other the same way as before. The material of this study consists of the daily vlogs of five popular Finnish YouTubers in 2016 (N=135). The material is presented through citations, screenshots and summaries of the videos. The method of the study is content analysis. The analysis is divided into three main sections: the spaces, the topics and work, which mixes these. In terms of space, the study examines public, semi-public and private spaces. Based on the research, it seems that all spaces are made more public and privatised at the same time. The spaces become more public as a larger audience has access to them through the videos. The spaces are also privatized when the YouTubers capture their own personal experiences. The spaces become more public because the YouTube can be seen not only by those who are at the same space at the same time, but also the audience of the videos. In semi-public spaces, it seems that the YouTubers attempt to protect themselves from the attention of others in those spaces using passive filming style. Home – which has been connected to private – is also opened to a larger audience. Filming at home is also gendered, as the female YouTubers film more at home and show more of their housework. Regarding topics, daily vlogs are a platform to discuss things that have been linked to private, for example relationships, feelings and body. Especially feelings and body are connected to gender, as these topics are more common for the female YouTubers. Based on the study is seems that all these topics have both more public and more private aspects. The spatial and topic-related private and public also blend together. YouTubers talk about private topics in public spaces and vice versa. Work combines these, as the YouTubers’ job is public but is done mostly at home. The topics related to work are advertised and concealed simultaneously. Based on the videos it can be concluded that not everything is shared in the daily vlogs. The videos alter the nature of private and public and break the dualistic dichotomy between the two concepts, but at the same time the videos create new area of private. For example, sexuality and money are absent in the videos.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (109 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherYouTube
dc.subject.otheryksityinen/julkinen
dc.subject.othermy day
dc.subject.othervlogi
dc.subject.othersukupuoli
dc.subject.othersosiaalinen media
dc.titleTervetuloa mun päivään - ja elämään! : yksityisen ja julkisen rajanteko suomalaisten nais- ja miestubettajien my day -videoilla
dc.title.alternativeYksityisen ja julkisen rajanteko suomalaisten nais- ja miestubettajien my day -videoilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712134677
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2017-12-13T20:10:37Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysoYouTube
dc.subject.ysoyksityisyys
dc.subject.ysovloggaajat
dc.subject.ysovloggaus
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record