Show simple item record

dc.contributor.advisorEilola, Jari
dc.contributor.authorKähkönen, Leena
dc.date.accessioned2017-12-12T15:40:06Z
dc.date.available2017-12-12T15:40:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1808221
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56281
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastelun kohteena on Rauhan mielisairaalan evakuoiminen ja sen vaikutukset sijoitussairaaloihin toisen maailmansodan aikana. Rauhan mielisairaala sijaitsi Joutsenossa, Kaakkois-Suomessa. Vaikka Joutseno ei ollut varsinaisella sotatoimialueella eikä alue joutunut alueluovutusten kohteeksi, sairaala evakuoitiin kuitenkin kolme kertaa. Tavoitteena on tutkia evakuointeihin vaikuttaneita syitä, evakuointien käytännön toteutusta sekä piirimielisairaaloiden toimintaa sota-aikana, koska Rauhan sairaala oli piirimielisairaala ja potilaiden sijoitussairaalat olivat myös hoidollisesti samantasoisia sairaaloita. Potilaiden hoitoa vaikeuttivat sairaaloiden tilanahtaus, sillä sairaansijoja oli jouduttu luovuttamaan sotasairaaloiden käyttöön, hoitohenkilökunnan määrä ja koulutustaso olivat alhaisemmat kuin normaaliaikana, korttiannokset vastasivat alle puolta potilaiden päivittäisestä energian tarpeesta eikä erikoishoitoja pystytty toteuttamaan samassa mittakaavassa kuin rauhan aikana. Tutkielman teoreettinen näkökuma on aate- ja marginaalihistoriallinen. Lähteistä saatuja havaintoja analysoidaan käyttämällä laadullista tutkimusotetta ja sisällönanalyysin menetelmiä. Tutkimusmateriaali koostuu sekä alkuperäislähteistä että tutkimuskirjallisuudesta. Osiossa, jossa käsitellään Rauhan sairaalan evakuoinnin käytännön toteutusta, tärkein lähdeaineisto on peräisin Rauhan sairaalan arkistosta.Mielisairaaloiden toiminnasta sota-aikana lähteinä ovat kyseisten sairaaloiden historia ja historiikit sekä sota vuosien vuosikertomukset. Sota-aikaa käsittelevät yleisteokset, joissa oman alansa asiantuntijat ovat kirjoittajina, tuovat esille sodan vaikutuksen ihmisten arkiseen elämään kotirintamalla. Tutkielmassa tuodaan esille evakuointi yleensä. Rauhan sairaalan evakuointeihin johtaneet syyt,koska sotatilanne oli jokaisen evakuoinnin aikana erilainen. Evakuoinnin toteutustavat poikkesivat myös toisistaan. Kaikki evakuoinnit suoritettiin rautateitse. Rauhan sairaala sekä potilaiden sijoitussairaalat toimivat samojen rajoitusten ja säännöstelyn alaisina. Potilaat pyrittiin hoitamaan niin hyvin kuin näissä olosuhteissa oli mahdollista. Rauhan potilaat olivat sijoitussairaaloissaan sairaalan omien potilaiden joukossa, joten he saivat samanlaista hoitoa kuin sairaalan omat potilaat. Rauhan henkilökuntaa oli sijoitussairaaloissa työvoimana, joten tämä ehkä lisäsi Rauhan potilaiden turvallisuuden tunnetta. Vaikka evakuoinnit koettelivat sekä Rauhan potilaita ja hoitohenkilökuntaa että sijoitussairaaloiden väkeä, niin kaikilla oli tavoitteena toipua koettelemuksista mahdollisimman nopeasti, kun rauha oli tullut.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (87 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherRauhan sairaala
dc.titleRauhan sairaalan evakuoiminen ja sen vaikutukset sijoitussairaaloihin toisen maailmansodan aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712124647
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen historiafi
dc.contributor.oppiaineFinnish Historyen
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2017-12-12T15:40:06Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3031
dc.subject.yso1940-luku
dc.subject.ysotoinen maailmansota
dc.subject.ysomielisairaalat
dc.subject.ysopsykiatriset sairaalat
dc.subject.ysoevakuointi
dc.subject.ysoväestönsiirrot
dc.subject.ysopsykiatriset potilaat
dc.subject.ysoväistötilat
dc.subject.ysosäännöstely
dc.subject.ysopoikkeusolot
dc.subject.ysosairaanhoito
dc.subject.ysohistoria
dc.subject.ysoaatehistoria
dc.subject.ysoJoutseno


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record